92. Obvestilo o varstvu vinske trte - 20.08.2018 12:35 - Zaključeno


Kjer ne načrtujete zelo zgodnjih trgatev lahko v primeru napovedi večdnevnih padavin še vedno opravite varstvo pred sivo plesnijo (botritisom). Škropljenje je v primeru napovedi deževnega vremena še posebej priporočljivo opraviti v vinogradih, ki jih je v letošnjem letu prizadela toča. Uporabite lahko katerega izmed registriranih pripravkov za zatiranje bolezni (botriticidov) s krajšo karenčno dobo kot so Prolectus, Teldor SC 500 (oba K=14 dni), Mythos, Scala, Switch 62,5 WG (vsi K=21 dni) ali Cantus (K=28 dni). Uporabite lahko tudi pripravke Amylo-X, Botector ali Serenade ASO, ki delujejo na podlagi mikroorganizmov in so dovoljeni tudi v ekološki pridelavi. Pri uporabi slednjih treh pripravkov karenca ni potrebna.

V času zorenja grozdja povzroča poškodbe jagod tudi plodova vinska mušica. Mušice načnejo zoreče jagode, vanje odložijo jajčeca iz katerih se v nekaj dneh izležejo bele, breznoge ličinke. Poškodovane jagode se zmehčajo in gnijejo. Iz njih se izležejo nove mušice, ki se širijo na sosednje zdrave jagode. Poškodovane jagode še dodatno napadajo ose in druge žuželke ter so bolj podvržene gnitju. Vinogradnikom priporočamo pregledovanje grozdja in pravočasno zatiranje plodove vinske mušice, dokler je populacija še majhna in bolj obvladljiva. Za zatiranje lahko uporabite insekticid Laser 240 SC. Pripravek ima 14-dnevno karenco in je dovoljen tudi v ekološki pridelavi.

Več informacij o škodljivcu in o ukrepih za njegovo obvladovanje najdete na spletnih straneh Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin RS, na spletnem naslovu:

http://www.uvhvvr.gov.si/si/delovna_podrocja/zdravje_rastlin/drugi_skodljivci_in_bolezni_rastlin/plodova_vinska_musica/

 

Pri izbiri sredstev bodite pozorni na karence. Pred škropljenjem z insekticidi pokosite cvetočo podrast! Upoštevajte sredstvom priložena navodila in registracije pripravkov!


Datum objave obvestila: 20.08.2018 12:35
Obvestilo prognostičnega centra: Osrednja Slovenija/Kmetijski inštitut Slovenije
Objavil/a: Urbančič Zemljič Meta
Pripravili: Meta Urbančič Zemljič in Neja Marolt
Seznam registriranih FFS