75. OBVESTILO PRIDELOVALCEM KORUZE - 07.08.2018 10:53 - Zaključeno


Tudi letos se v posevkih koruze pojavlja koruzni hrošč. Populacije so ponekod velike, še posebej tam, kjer ni bil upoštevan kolobar ali uporabljen talni insekticid. V takih primerih se že kažejo poškodbe zaradi obžiranja svile na storžih ter poleglih rastlinah, ki so posledica hranjenja ličink s koreninami.

Najučinkovitejši ukrep za zmanjševanje populacije koruznega hrošča in preprečevanje škod je kolobar, v času, ko je koruza že posejana pa nimamo veliko možnosti za zatiranje škodljivca. V koruzi je za zatiranje hroščev možno uporabiti insekticid Decis, Decis 2,5 EC ali Gat decline 2,5 EC (a.s deltametrin), vendar je izvedba škropljenja težavna, ker je škropilno tehniko potrebno prilagoditi višini koruze.

Pri rabi insekticidov je potrebno upoštevati pravila varne rabe! Insekticidi so strupeni za čebele in druge opraševalce, zato se jih sme uporabljati največ dve uri po sončnem zahodu in v nočnem času, največ dve uri pred sončnim vzhodom.


Datum objave obvestila: 07.08.2018 10:53
Obvestilo prognostičnega centra: Napovedi za vso Slovenijo/Kmetijski inštitut Slovenije
Objavil/a: ZEMLJIČ Marjeta in ŠKERLAVAJ Vojko
Pripravila: Marjeta Zemljič in Vojko Škerlevaj
Seznam registriranih FFS