90. VARSTVO VINSKE TRTE - 02.08.2018 15:54 - Zaključeno


V vinogradih vinorodne dežele Posavje grozdje zori. Odvisno od obremenitve in uspešnosti varstva pred glivičnimi okužbami, se grozdne jagode značilno barvajo in nadaljujejo z mehčanjem (83 -85 po lestvici BBCH).

Vinogradnike obveščamo, da so morebitni pojavi peronospore vinske trte na vršičkih in mlajših poganjkih ob trenutno pogostih padavinah neizogiben pojav, ki bistveno ne vpliva na lastnosti pridelka. Pomembnejša je nadaljnja neposredna zaščita grozdja. Za zaključna tretiranja priporočamo uporabo fungicidov s krajšo varnostno dobo. Če ste pri varstvu predhodno že uporabljali pripravke na osnovi bakra, svetujemo druge sintetične preventivne fungicide: DITHANE DG NEOTEC (2 kg/ha; 28 dni karence), DITHANE M-45 (2 kg/ha; 28 dni), MANFIL 75 WG (2 kg/ha; 28 dni), MANFIL PLUS 75 WG (2 kg/ha; 28 dni), MANFIL 80 WP (2 kg/ha; 28 dni), PENNCOZEB 75 DG (2 kg/ha; 28 dni), PINOZEB M-45 (2 kg/ha; 28 dni), MANKOZ 75 WG (2 kg/ha; 28 dni), FOLLOW 80 WG (1,25 kg/ha; 28 dni), FOLPAN 80 WDG (1,25 kg/ha; 35 dni), FOLPAN 50 SC (2 l/ha; 35 dni), DAIMYO F (2,5 l/ha; 28 dni), VIDERYO F (2,5 l/ha; 28 dni), VINCYA F (2,5 l/ha; 28 dni). Kjer je rast prebujna, lahko uporabite tudi sredstva na osnovi bakra: BADGE WG (2, kg/ha; 21 dni), CUPRABLAU Z 35 WG (3 kg/ha; 21 dni), CUPRABLAU Z 35 WP (3 kg/ha; 21 dni), CUPRABLAU Z 50 WP (2 kg/ha; 21 dni), CUPRABLAU Z ULTRA WP (1,8 kg/ha; 21 dni), CUPROXAT (5,3 l/ha; 21 dni), KOCIDE 2000 (2 kg/ha; 21 dni), NORDOX 75 WG (1,6 kg/ha; 21 dni), oz. v kombinaciji z bakrom: AMALINE FLOW (2,25 l/ha; 28 dni), PERGADO C (4-5 kg/ha; 21 dni). Tovrstni pripravki so primerni tudi v situacijah varstva vinske trte po toči.

Oidij vinske trte ne predstavlja več večje nevarnosti. Obstoječe okužbe lahko po potrebi zaustavljate z: BALTAZAR (0,4 l/ha; 14 dni), NATIVO 75 WG (0,16 kg/ha; 14 dni), LUNA EXPERIENCE (0,5 l/ha; 28 dni), TEBUSHA 25% EW (0,4 l/ha; 14 dni), MISHA 20 EW (0,23 l/ha; 14 dni), FOLICUR EW 250 (0,4 l/ha; 14 dni), DYNALI (0,65 l/ha; 21 dni), KARATHANE GOLD 350 EC (0,5 l/ha; 21 dni), STAR TEBUKONAZOL (0,4 l/ha; 14 dni), KUSABI 300 SC (0,25 l/ha; 28 dni), ORIUS 25 EW (0,4 l/ha; 14 dni),... V ekološki pridelavi je poleg pripravkov na osnovi žvepla primerna raba sredstev: VITISAN (12 kg/ha; 1 dan karence) in AQ 10 (35 g/ha; 1 dan karence).

Pogosta neurja s točo in velike količine dežja omogočajo razvoj sive plesni. Najbolj so izpostavljene bele sorte, bolj strnjeni grozdi, ki so nagnjeni k pokanju jagod. Priporočamo ročno redčenje preobilnih in poškodovanih grozdov ter uporabo botriticidnih pripravkov: PROLECTUS (1,2 kg/ha; 14 dni), MYTHOS (2,5 l/ha; 21 dni), CANTUS (1,2 kg/ha; 28 dni), PYRUS 400 SC (2 l/ha; 35 dni), SCALA (2 l/ha; 21 dni), SWITCH 62,5 WG (1 kg/ha; 21 dni), TELDOR SC 500 (1,5 l/ha; 14 dni) ali AMYLO – X (2,5 l/ha; do 6 zaporednih nanosov v obdobju 7 – 10 dni; karenca ni potrebna), BOTECTOR (400 g/ha; do 4 zaporednih nanosov v obdobju 7 – 10 dni; karenca zagotovljena s časom uporabe), oz. SERENADE ASO (8 l/ha; do 6 zaporednih nanosov v obdobju 7 – 10 dni; karenca ni potrebna). Slednji trije spadajo v skupino biotičnih sredstev in je njihova uporaba možna tudi v ekološki pridelavi. Pri uporabi sintetičnih botriticidov opozarjamo na zmernost, saj lahko njihova pretirana raba vodi v razvoj kisle gnilobe.

Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.


Datum objave obvestila: 02.08.2018 15:54
Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Objavil/a: BAJEC Domen
Pripravil: Domen Bajec
Seznam registriranih FFS