87. KAPUSOV MOLJ IN KAPUSOV ŠČITKAR - 27.07.2018 14:11 - Zaključeno


V mnogih nasadih zelja, glavnatega in brstičnega ohrovta ter drugih vrst kapusnic opažamo veliko gosenic kapusovega molja. Gosenice so majhne, vendar se letos pojavljajo zelo množično in lahko predvsem na mladih rastlinah povzročijo precejšnjo škodo. Napadene rastline imajo močno naluknjane liste, pogosto so poškodovani tudi najmlajši lističi. Priporočamo pregledovanje rastlin. V primeru napada, gosenice zatirajte s katerim izmed insekticidov, ki imajo dovoljenje za ta namen. V ekološki pridelavi lahko uporabite pripravke Agree, Delfin ali Lepinox plus, v integrirani pridelavi pa tudi sredstva Bulldock EC 25, Coragen, Decis 100 EC, Fastac 100 EC, Karate Zeon 5 CS, Karis 10 SC, Mimic ali Steward.

 

Opažamo tudi prve pojave kapusovega ščitkarja ali kapusove bele mušice. Škodljivec je nadležen predvsem pri pridelavi vrst, kot so glavnati, kodrolistni ter brstični ohrovt, ki ostanejo na njivah še pozno v jeseni. Bolj kot sesanje listov je pomembna škoda, ki jo povzročajo z izločanjem medene rose, na kateri se naselijo glive sajavosti, ki kvarijo izgled pridelkov. Večkrat preglejte rastline. V primeru pojava škodljivcev ukrepajte pravočasno, da preprečite njihovo prerazmnožitev. Številčne populacije ščitkarja je težje zatirati. Za delno zatiranje kapusovega ščitkarja na cvetači in brokoliju lahko uporabite ekološki pripravek Naturalis, v integrirani pridelavi kapusnic pa lahko uporabite insekticide Movento CS 100, Karate zeon 5 CS ali Karis 10 CS.

Pred rabo insekticidov pozorno preberite sredstvom priložena navodila! Upoštevajte opozorila za varstvo čebel in okolja!


Datum objave obvestila: 27.07.2018 14:11
Obvestilo prognostičnega centra: Osrednja Slovenija/Kmetijski inštitut Slovenije
Objavil/a: Urbančič Zemljič Meta
Pripravili: Meta Urbančič Zemljič in Neja Marolt
Seznam registriranih FFS