86. VARSTVO OREHOV - 24.07.2018 15:29 - Zaključeno


Pridelovalcem orehov priporočamo, da po zabeleženih prvih ulovljenih osebkih orehove muhe začnete z njenim zatiranjem. Nanos zaščitnih sredstev opravite 5 dni po zabeleženem ulovu. Uporabite lahko pripravek LASER 240 SC (0,15 l/ha; pri porabi vode 3 l na polno razvito drevo; največ 3× v eni rastni dobi; dovoljen v ekološki pridelavi) ali LASER PLUS (0,075 l/ha), ki jima dodate privabilni prehranski dodatek NUTREL (v 1,5% konc.). Mešanico nanesete le na spodnjo tretjino krošnje (severna ali vzhodna stran). Če se ulov po uporabi insekticida nadaljuje, se zaščita ponovi v presledku 7-14 dni. Varstvo je potrebno ponoviti tudi po intenzivnejših padavinah (pade več kot 10 l dežja), ki izperejo nanos. V primeru, če se bo let muhe nadaljeval še v drugi polovici avgusta, sta na razpolago tudi sredstvi CALYPSO SC 480 (največji dovoljeni odmerek 0,25 l/ha; največ 2× v eni rastni dobi) in IMIDAN 50 WG (1,5 kg/ha; največ 2× v eni rastni dobi), kateri ravno tako uporabite s privabilom, po enakem postopku.

Za zmanjšanje škode pri posameznih drevesih in v naseljih pride v poštev zaščita pred izletanjem muh s pomočjo koprene, katero razprostrete pod krošnjo dreves.

Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja. V primeru uporabe insekticidnih sredstev, ki so nevarna za čebele, odstranite cvetočo podrast in opravite nanos v večernem času, ko čebele ne letajo. Pozorni bodite tudi na omejitve pri varstvu vodotokov.


Datum objave obvestila: 24.07.2018 15:29
Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Objavil/a: BAJEC Domen
Pripravil: Domen Bajec
Seznam registriranih FFS