85. VARSTVO PRED PLODOVO VINSKO MUŠICO - 24.07.2018 15:27 - Zaključeno


V času zorenja malin, robid in breskev, svetujemo povečano pozornost na plodovo vinsko mušico. Plodova vinska mušica lahko v času zorenja mehko plodnega sadja zlasti ob padavinah povzroči propadanje plodov in širjenje sadnih gnilob.

Priporočamo izobešanje prehranskih pasti, s katerimi boste spremljali nalet mušic. Lovilno posodo pripravite iz 0,5 l plastenke, ki ji na vrhu izvrtate luknjice s premerom 4 mm. Plastenko za izboljšano privlačnost obarvate rdeče in napolnite s privabilno raztopino jabolčnega kisa in rdečega vina, delom žličke sladkorja (1 na 1 l raztopine) in kapljico detergenta. Svetujemo redno spremljanje napadenosti plodov. Za pravilno prepoznavanje škodljivca se lahko obrnete na Službo za varstvo rastlin.

Podrobnejše informacije so dostopne na povezavah: http://www.kmetijskizavod-nm.si/file/6809/download/7513 in http://www.uvhvvr.gov.si/si/delovna_podrocja/zdravje_rastlin/rastlinski_skodljivi_organizmi/drugi_skodljivi_organizmi/gospodarski_skodljvi_organizmi/drugi_novejsi_skodljivi_organizmi/plodova_vinska_musica/.

V primeru pojava poškodb so za kemično varstvo predvideni naslednji pripravki:

na malinah in robidah: LASER 240 SC (0,4 l/ha; ima karenco 3 dni in ga lahko uporabite največ 2×), LASER PLUS (0,2 l/ha; ima karenco 3 dni in ga lahko uporabite največ 2×);

na jagodah: LASER 240 SC (0,4 l/ha; ima karenco 1 dan in ga lahko uporabite največ 3×), LASER PLUS (0,15 l/ha; ima karenco 1 dan in ga lahko uporabite največ 2×);

na breskvah: IMIDAN (1,5 kg/ha; ima karenco 14 dni in ga lahko za manjše rabe uporabite največ 1× v rastni dobi); SPADA 200 EC (2,5 l/ha; ima 14 dni karence in se lahko na isti površini uporabi le 1× v rastni dobi).

Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja. V primeru uporabe insekticidnih sredstev, ki so nevarna za čebele, odstranite cvetočo podrast in opravite nanos v večernem času, ko čebele ne letajo. Pozorni bodite tudi na omejitve pri varstvu vodotokov.


Datum objave obvestila: 24.07.2018 15:27
Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Objavil/a: BAJEC Domen
Pripravil: Domen Bajec
Seznam registriranih FFS