86. ODSTRANJEVANJE PELINOLISTNE AMBROZIJE - 23.07.2018 13:17 - Zaključeno


Vse lastnike in najemnike zemljišč opozarjamo, da so na podlagi zakona o zdravstvenem varstvu rastlin in odredbe o ukrepih za zatiranje škodljivih rastlin iz rodu Ambrosia, dolžni odstranjevati rastlino s kmetijskih in nekmetijskih zemljišč. Rastline je potrebno odstranjevati pred cvetenjem in preprečiti njeno širjenje. Najboljši način je puljenje rastlin skupaj s koreninami ali košnja. Ker se pokošene rastline hitro obrastejo je treba postopek večkrat ponoviti, da se prepreči cvetenje in tvorba semen. Nahajališče ambrozije je potrebno pregledovati do konca rastne dobe in tudi v prihodnjih letih, saj so semena v tleh kaliva tudi 40 let. Več o odstranjevanju pelinolistne ambrozije si lahko preberete na spletni strani Uprave Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (http://www.uvhvvr.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/6224/)


Datum objave obvestila: 23.07.2018 13:17
Obvestilo prognostičnega centra: Osrednja Slovenija/Kmetijski inštitut Slovenije
Objavil/a: Urbančič Zemljič Meta
Pripravili: Meta Urbančič Zemljič in Neja Marolt
Seznam registriranih FFS