82. VARSTVO JABLAN IN HRUŠK - 19.07.2018 09:33 - Zaključeno


Nasadi jablan in hrušk so v obdobju razvoja plodičev z doseganjem 70 – 80 % končne velikosti (77 – 78 po lestvici BBCH). Zgodnje sorte zorijo.

Za preventivno varstvo pred jablanovim škrlupom svetujemo dotikalno delujoče pripravke MERPAN 80 WDG (1,88 kg/ha), ORTHOCIDE 80 WG (2 kg/ha), SCAB 80 WG (1,9 kg/ha), SCAB 480 SC (3,13 l/ha), DITHANE DG Neotec (2 kg/ha), DITHANE M-45 (2 kg/ha), MANFIL 75 WG (2 kg/ha; le jablana), MANFIL 80 WP (2 kg/ha; le jablana), MANKOZ 75 WG (2 kg/ha), PENNCOZEB 75 DG (2 kg/ha; le jablana), PINOZEB M-45 (2 kg/ha; le jablana), ANTRACOL (0,2 % konc.), ANTRACOL WG 70 (0,2 % konc.), POLYRAM DF (2 kg/ha), THIRAM 80 WG (3 kg/ha), DELAN 700WG (0,75 kg/ha).

Visoka zračna vlaga ugodno vpliva tudi na razvoj listnih pegavosti, ki lahko vodijo v prezgodnje odpadanje listja. Za varstvo priporočamo uporabo pripravka MYCO-SIN (12-15 kg/ha) kateremu potencirate delovanje z dodajanjem ŽVEPLOVIH PRIPRAVKOV (3-5 kg/ha). Za zagotavljanje zdravega listja je uporaben še VITISAN (2,5 kg/ha na meter višine krošnje). Vsa navedena sredstva so primerna tudi v ekološki pridelavi.

Med neurji prihaja do fizičnih poškodb na plodičih, ki postajajo dovzetnejši na okužbe s sadnimi gnilobami (glive iz rodu Monilinia). Možna je preventivna zaščita s pripravkom AMYLO-X (2,5 kg/ha; na osnovi Bacillus amyloliquefaciens var. plantarum), ki naj bi zmanjševal tudi možnost okužb s hruševim ožigom in je primeren za ekološko pridelavo.

Pozorni bodite na morebitne pojave hruševega ožiga. V letošnjem letu so bili pogoji za cvetne okužbe z bakterijo Erwinia amylovora ponovno ugodni. Nove najdbe okužb so tudi na severozahodnem delu Dolenjske. Sadjarjem priporočam večjo pozornost pri prepoznavanju bolezenskih znamenj kot so venenje, upogibanje in sušenje poganjkov ter bakterijski izcedek. Na pojav simptomov pazite tudi pri kutini in okrasnih gostiteljskih rastlinah: šmarna hrušica, nešplja, panešplja, ognjeni trn, jerebika, glog,… V primeru sumljivega pojava obvestite fitosanitarno inšpekcijo ali Službo za varstvo rastlin na KGZS – Zavodu Novo mesto (07/3730570).

Proti jablanovi pepelovki je smotrno dodajanje SREDSTEV NA OSNOVI ŽVEPLA, ki delujejo zaviralno tudi na razvoj pršic. Okužene poganjke iz nasada odstranjujte tudi ročno.

Obnovo zaščitne fungicidne obloge načrtujte pred napovedanimi padavinami. Obloga je izprana, ko pade 30 ali več mm dežja.

Za nadzor jabolčnega in ostalih vrst zavijačev ocenite delež napadenih plodov. V primeru ugotovljene 1% ali višje stopnje napadenih plodov (pregledati vsaj 1000), ukrepajte s pripravki kot so: AFFIRM (4 kg/ha), CORAGEN (18 ml/hl), DELEGATE 250 WG (0,3 kg/ha, IMIDAN (1 kg/ha), RUNNER 240 SC (0,45 l/ha). Uporabite lahko tudi MADEX MAX (50 ml/ha na 1 m višine krošnje; nanos zaradi večje učinkovitosti opravite v večernem, času), oz. CARPOVIRUSINE (1 l/ha), LEPINOX PLUS (1 kg/ha; tudi v ekološki pridelavi), AGREE WG (1 kg/ha; tudi v ekološki pridelavi) ali LASER PLUS (0,3 l/ha; tudi v ekološki pridelavi). Slednja skupina pripravkov je primerna tudi za ekološko pridelavo.

Pred tretiranjem s FFS odstranite morebitno cvetočo podrast ter preprečite zanašanje na sosednje površine. Priporočamo, da nanos FFS opravite v večernem času, ko ni možnosti vpliva na čebele. Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.


Datum objave obvestila: 19.07.2018 09:33
Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Objavil/a: BAJEC Domen
Pripravil: Domen Bajec
Seznam registriranih FFS