82. OBVESTILO O VARSTVU KAPUSNIC - 16.07.2018 13:23 - Zaključeno


V mladih nasadih zelja, brokolija, cvetače in drugih vrst kapusnic se pojavljajo razni škodljivci, zlasti gosenice belinov in kapusovega molja ter tudi bolhači, stenice in hržice. Večjo škodo lahko povzročijo predvsem razne gosenice, če se pojavijo v večjem številu. Priporočamo redno pregledovanje posevkov. V primeru močnejšega napada lahko gosenice zatirate s katerim izmed insekticidov, ki imajo dovoljenje za ta namen. V ekološki pridelavi lahko uporabite pripravke Agree, Delfin ali Lepinox plus na osnovi bakterije Bacillus Thuringhiensis. S škropljenji je potrebno začeti takoj, ko opazite prve gosenice. V integrirani pridelavi lahko za zatiranje gosenic uporabite tudi sredstva Bulldock EC 25, Coragen, Decis 100 EC, Fastac 100 EC, Karate Zeon 5 CS, Karis 10 SC, Mimic ali Steward.

Na mladih rastlinah se pojavljajo tudi poškodbe zaradi kapusove hržice. Osrednji del rastlin zakrni in ostanejo rastline brez glav oziroma rož. Za zatiranje kapusove hržice je od letos naprej registriran insekticid Movento.

Pred rabo insekticidov pozorno preberite sredstvom priložena navodila! Upoštevajte opozorila za varstvo čebel in okolja!


Datum objave obvestila: 16.07.2018 13:23
Obvestilo prognostičnega centra: Osrednja Slovenija/Kmetijski inštitut Slovenije
Objavil/a: Urbančič Zemljič Meta
Pripravili: Meta Urbančič Zemljič in Neja Marolt
Seznam registriranih FFS