79. OBVESTILO O ZATIRANJU OREHOVE MUHE - 12.07.2018 14:46 - Zaključeno


Pridelovalce orehov obveščamo, da smo v spremljanih nasadih orehov v tem tednu že ujeli prve osebke orehove muhe. Ulov muhe ni enakomeren na vseh spremljanih lokacijah, zato priporočamo, da redno kontrolirate (vsaj 2 krat tedensko do začetka prvega ulova ) rumene lepljive plošče. Za spremljanje orehove muhe priporočamo uporabo rumenih lepljivih plošč z dodatkom atraktanta. V nasadih oreha, kjer je bila v preteklem letu ugotovljena velika škoda od orehove muhe, priporočamo škropljenje do 5 dni po prvem ulovu orehove muhe na rumene lepljive plošče.

Za zatiranje je mogoče uporabiti Laser 240 SC v odmerku 0,15 l/ha ali Laser plus v odmerku 0,075 L/ha pri porabi vode do 3 L na odraslo drevo. Škropilni brozgi je potrebno dodati atraktant npr. Nutrel (beljakovinska vaba za muhe) v 1,5% koncentraciji (1,5 L/100 L vode). Tretira se le tretjino drevesne krošnje (spodnji del krošnje na severni ali vzhodni strani), za škropljenje naj se uporabijo šobe, ki oblikujejo nekoliko večje kapljice.

V primeru, da se na rumene lepljive plošče po tretiranju še vedno lovijo orehove muhe, se tretiranje ponovi še enkrat ali dvakrat v presledkih enega do dveh tednov. Tretiranje je potrebno ponoviti tudi v primeru močnega izpiranja (če pade več kot 10 mm dežja), ko se rastline posušijo, vreme pa vsaj deloma ustali. Pripravek Laser 240SC se lahko na istem zemljišču uporabi največ tri krat v eni rastni sezoni.

Namesto pripravka Laser je mogoče uporabiti tudi pripravek Calypso SC 480 (0,25 L/ha, največ 2x v eni rastni sezoni) ali Imidan 50WG (1,5 kg/ha, največ 2x v eni rastni sezoni). Obema pripravkoma se priporoča dodajanje atraktanta npr. Nutrel. Poškropi se prav tako le spodnja tretjina krošnje. V tem primeru je mogoče zmanjšati odmerek zgoraj omenjenih pripravkov na eno tretjino od navedenega. (Calypso SC 480 0,08 L/ha – 80 ml/ha, Imidan 50 WG 0,5 kg/ha).

Pred uporabo posameznih pripravkov je potrebno prebrati in upoštevati navodila za uporabo, zaradi nevarnosti posameznih pripravkov za čebele in predpisanih razdalj od voda I. in II. reda. V primeru uporabe sredstev, nevarnih za čebele, je potrebno cvetočo podrast pokositi in škropljenje opraviti v večernem ali nočnem času, ko so čebele v panjih.

JAVNA SLUŽBA ZA VARSTVO RASTLIN


Datum objave obvestila: 12.07.2018 14:46
Obvestilo prognostičnega centra: Severovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Maribor
Objavil/a: MIKLAVC Jože
Pripravil: Jože Miklavc
Seznam registriranih FFS