65. OBVESTILO O VARSTVU KROMPIRJA PRED BOLEZNIMI - 12.07.2018 14:09 - Zaključeno


Večina poznih sort krompirja je v fazah rasti gomoljev, zgodnje sorte krompirja kmetje večinoma že pospravljajo.

Za škropljenje krompirišč, kjer imamo okužbe s krompirjevo plesnijo (Phytophthora infestans de Bary) priporočamo uporabo fungicidov s polsistemičnim ali s sistemičnim delovanjem: Acrobat MZ WG**, Antracol combi WP, Electis 75 WG, Equation pro, Forum MZ**, Galben M, Infinito (priporočamo za zaključna škropljenja), Melody duo WG, Moximate plus, Moximate 725 WG, Moximate 725 WP, Nautile DG, Nautile WP, Profilux, *Ridomil gold MZ Pepite, ali Sacron 45 DG (z obveznim dodatkom kontaktnega fungicida).

V še neokuženih krompiriščih imamo na voljo poleg zgoraj naštetih tudi uporabo kontaktnih fungicidov: Antracol**, Antracol WG 70**, bakrovi pripravki**, *Banko 500 SC**, Dithane DG neotec**, Dithane M-45**, Enervin, Frowncide, Gett**, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP, Mankoz 75 WG**, Penncozeb 75 DG, Pergado MZ**, Pinozeb M-45, Polyram DF, Ranman top, Ranman twinpack, Revus, Shirlan 500 SC, Winby.

Bakrove fungicide priporočamo v ekološki pridelavi vso rastno dobo, v integrirani pridelavi pa ob koncu vegetacije ali kot dodatek (1kg/ha) do konca julija fungicidom na osnovi mankozeba, propineba, klorotalonila ali metirama, ali fungicidom Acrobat MZ WG**, Forum MZ**, Shirlan 500 SC in Electis 75 WG.

Fungicidi označeni z dvema zvezdicama za imenom (FFS**) so registrirani za zatiranje črne listne pegavosti krompirja in krompirjeve plesni. V času pogostih padavin morate biti pozorni na izpiranje kontaktnih fungicidov!

Za zatiranje črne listne pegavosti v krompirju lahko uporabite tudi fungicide s sistemičnim delovanjem: Difcor 250 EC, Mavita 250 EC, Mirador 250 SC, Ortiva, Score 250 EC, Tazer 250 SC, Zaftra AZT 250 SC.

Za fungicida označena z zvezdico tudi pred imenom *FFS (*Banko 500 SC**, *Ridomil gold MZ Pepite) velja omejitev uporabe na najožjih vodovarstvenih območjih (VVO1), pri pridelovalcih v izbranih KOPOP ukrepih!!!

Opozarjamo na menjavanje pripravkov in upoštevanje karenc!


Datum objave obvestila: 12.07.2018 14:09
Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
Objavil/a: SILVO Zveplan
Pripravil: Silvo Zveplan
Seznam registriranih FFS