77. VARSTVO VINSKE TRTE - 10.07.2018 10:00 - Zaključeno


Vinska trta na območju vinorodne dežele Posavje oblikuje grozdiče, s stikanjem grozdnih jagod (79 po lestvici BBCH).

Vremenske razmere so s pogostimi padavinami za razvoj glivičnih obolenj izredno ugodne.

Okužbe s peronosporo vinske trte se razvijajo predvsem na vrhovih in mlajših listih, a najdemo jih tudi na grozdih. Priporočamo, da pozorno poskrbite za zaščito grozdičev. Svetujemo uporabo sredstev: ACROBAT MZ WG (2,5 kg/ha), EQUATION PRO (400 g/ha), ANTRACOL COMBI 62,8 (2,5 kg/ha), RIDOMIL GOLD MZ PEPITE (2,5 kg/ha), RIDOMIL GOLD COMBI PEPITE (2 kg/ha), FORUM STAR (1,6 kg/ha), FORUM MZ WG (2,5 kg/ha), SFINGA EXTRA WDG (1,5 kg/ha), VALIS F (1,5 kg/ha), EMENDO F (1,5 kg/ha), MOXIMATE 725 WG (1,9 kg/ha), MOXIMATE 725 WP (1,9 kg/ha), MOXIMATE PLUS (1,9 kg/ha), NAUTILE DG (2,4 kg/ha), PROFILUX (2 kg/ha), TANOS 50 WG (0,4 kg/ha), SFINGA EXTRA WDG (2 kg/ha), TWINGO (3 kg/ha), PERGADO MZ (2,5 kg/ha), GETT (2,5 kg/ha), AMPEXIO (0,5 kg/ha), PERGADO F (1,6 kg/ha), PERGADO D (1,4 l/ha), ORVEGO (0,8 l/ha), ENERVIN (2,5 kg/ha), MILDICUT (3 l/ha), ELECTIS 75 WG (1,5-1,8 kg/ha), VIDERYO F (2,5 l/ha), VINCYA F (2,5 l/ha), DAIMYO F (2,5 l/ha), CYMBAL (0,25 kg/ha), … V vinogradih, kjer je rast prebujna, lahko uporabite tudi sredstva v kombinaciji z bakrom: AMALINE FLOW (2,25 l/ha), CURZATE C EXTRA (2 kg/ha), PERGADO C (4-5 kg/ha). V ekološki pridelavi pridejo v poštev PRIPRAVKI NA OSNOVI BAKRA, pri čemer upoštevajte, da njihova uporaba umirja bujnost.

Zaščitno oblogo obnovite najkasneje na 10 dni, oz. ko pade 30 mm/m2 padavin ali več.

V primeru, da okužb kljub periodičnemu varstvu ne morete obvladati, predlagamo dve zaporedni tretiranji na 3-4 dni, s katerim prekinete razvojni krog glive.

Vinogradnikom priporočamo pozornost na varstvu pred oidijem vinske trte. Morebitne okužbe grozdičev preprečite z uporabo pripravkov kot so: NATIVO 75 WG (0,16 kg/ha), LUNA EXPERIENCE (0,5 l/ha), TALENDO EXTRA (0,13 – 0,3 l/ha), BALTAZAR (0,4 l/ha), DYNALI (0,65 l/ha), POSTALON 90 SC (1 - 1,25 l/ha), KARATHANE GOLD 350 EC (0,5 l/ha), FALCON EC 460 (0,4 l/ha), CUSTODIA (0,7 l/ha), DOMARK 100 EC (0,3 l/ha), SERCADIS (0,15 l/ha), STAR TEBUKONAZOL (0,4 l/ha), TEBUSHA 25% EW (0,4 l/ha), MISHA 20 EW (0,23 l/ha), FOLICUR EW 250 (0,4 l/ha), KUSABI (0,25 l/ha), MYSTIC 250 EC (0,4 l/ha), ORIUS 25 EW (0,4 l/ha), TALENDO (0,25 l/ha),... V ekološki pridelavi je poleg pripravkov na osnovi žvepla primerna raba sredstev: VITISAN (12 kg/ha) in AQ 10 (35 g/ha).

Zatiranje gosenic drugega rodu grozdnih sukačev predvidite v zadnji dekadi meseca junija s pripravki na osnovi Bacillus thuringhiensis kot so: LEPINOX PLUS (1 kg/ha), AGREE WG (1 kg/ha), DELFIN WG (0,75 kg/ha), ki so primerni tudi za ekološko pridelavo, oziroma sredstvi: AFFIRM (1,5 kg/ha), CORAGEN (150 ml/ha),…

 

Zatiranje ameriškega škržatka, prenašalca zlate trsne rumenice:

V vinogradih za pridelavo grozdja, brajdah in ohišnicah v vinorodni deželi Posavje, kjer za prvo tretiranje ni bil uporabljen pripravek ACTARA 25 WG, oz. se na rumene lepljive plošče v 7 – 10 dneh ulovijo štirje ali več odraslih škržatkov, je potrebno v naslednjih dneh opraviti drugo tretiranje proti ameriškemu škržatku. Tri do pet rumenih lepljivih plošč na hektar namestite v vinograde od začetka julija dalje in jih menjate na 2 do 3 tedne. Uporabite pripravek ACTARA 25 WG v odmerku 200 g/ha. Pripravki kot sta Reldan 22 EC ali Pyrinex 22 EC na razmejenem območju (celotno območje JV Slovenije) ne zadoščata kot karantenski ukrep.

V ekološki pridelavi je potrebno opraviti dve tretiranji, razen če po prvem tretiranju s spremljanjem ulova ugotovite, da ulov odraslih škržatkov ne presega 4 osebke na rumeno lepljivo ploščo na teden. V takem primeru tretiranja ni potrebno ponoviti, sicer uporabite enega izmed pripravkov na podlagi piretrina (FLORA VERDE ali BIOTIP FLORAL) v odmerku 0,16 l/ha z dodatkom 0,5% ogrščičnega olja.

V matičnih vinogradih, matičnjakih in trsnicah je potrebno opraviti vsaj dve tretiranji.

V matičnih vinogradih uporabite pripravek ACTARA 25 WG, DECIS 2,5 EC (0,5 l/ha) ali pripravek na osnovi piretrina. Slednja zatirata tudi grozdne sukače. Če se na rumene lepljive plošče tudi po drugem tretiranju lovijo odrasli škržatki (4 ali več na teden), je konec julija / I. dekadi avgusta potrebno opraviti še tretje tretiranje (z istim naborom sredstev).

V matičnjakih uporabite ACTARA 25 WG ali DECIS 2,5 EC ter v primeru nadaljnjega lova škržatkov na rumene lepljive plošče (4 ali več) predvidite ponovno tretje tretiranje.

V trsnicah uporabite ACTARA 25 WG, DECIS 2,5 EC ali DECIS ter v primeru nadaljnjega lova škržatkov na rumene lepljive plošče (4 ali več) predvidite ponovno tretje tretiranje.

 

Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja. Vsa fitofarmacevtska sredstva je treba uporabljati v skladu z navodili za uporabo in navedbami na etiketi. Vsa sredstva, ki jih uporabljamo za zatiranje ameriškega škržatka, so nevarna za čebele. Cvetočo podrast je potrebno pokositi in škropljenje opraviti v večernem ali nočnem času, ko so čebele v panjih. Upoštevajte navodila za varovanje vodnih virov in predpisane razdalje od voda I. in II. reda.


Datum objave obvestila: 10.07.2018 10:00
Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Objavil/a: BAJEC Domen
Pripravil: Domen Bajec
Seznam registriranih FFS