62. VARSTVO SADNEGA DREVJA - 05.07.2018 11:57 - Zaključeno


Fenološki razvoj jablan

Na območju Celjske in Koroške regije so jablane v povprečju na opazovane lokacije in sorte v fenološki fazi BBCH 76.

Škrlup in pepelasta plesen

Nestanovitno vreme s pogostimi plohami in nalivi ustvarja ugodne pogoje za sekundarne okužbe s škrlupom. Zato v nasadih, kjer so na listih in plodovih pege v primeru obilnih in pogostih padavin opravite škropljenje pred padavinami. Ko pade nad 25 mm dežja škropljenje pred naslednjimi padavinami ponovite. Sadjarji, ki ste do sedaj uspešno obvladali okužbe s škrlupom, nadaljujte s škropljenji v razmikih na 10 do 14 dni.

Škropljenje proti škrlupu opravite z enim od pripravkov na osnovi aktivne snovi kaptan: Merpan 80 WDG (1,88 kg/ha), Orthocide 80 WG (2 kg/ha), Scab 80 WG (1,9 kg/ha) ali Scab 480 SC (3,13 L/ha).

Za zmanjšanje infekcijskega potenciala jablanove pepelovke dodajte enega od naslednjih pripravkov: Cosan, Pepelin, Kumulus DF, Microthiol specilal, Thiovit jet ali Vindex 80 WG, v odmerku 3 kg/ha. Uporabite lahko tudi pripravka Pol sulphur 800 SC ali Symbiotica Fito, v odmerku 4 kg/ha. Pazite na temperature zraka, če te presegajo 30 °C se izogibajte dodajanju vseh pripravkov na osnovi močljivega žvepla.

Jabolčni zavijač, listne uši

V ekstenzivnih – neškropljenih nasadih jablan so na večina opazovanih lokacijah ulovi metuljčkov jabolčnega zavijača na feromonskih vabah spet številčnejši, nad pragom škodljivosti. Pri pregledu in prerezu črvivih plodov iz teh nasadov ugotavljamo, da je večina gosenic prve generacije zapustila plodove.

V večini nasadov, kjer sta bili opravljeni dve škropljenji proti prvi generaciji jabolčnega zavijača so ulovi pod pragom škodljivosti. Pri vizualnih pregledih teh nasadov črvivih plodov ne najdemo, oziroma je delež le teh minimalen. Za lažjo odločitev glede nadaljevanja strategije zatiranja jabolčnega zavijača in preverjana učinkovitosti zatiranja prvega rodu jabolčnega zavijača preglejte nasade jablan. Pregled naj obsega 1000 plodov posamezne sorte (prag škodljivosti za prvi rod je 2 %, za drugi rod pa 1% črvivih plodov).

Na sadjarskih lokacijah Celjske in Koroške regije se vsota efektivnih (pri pragu 10 °C) približuje ali pa je že dosegla vrednost 650 °C, ko naj bi se na podlagi dolgoletnih podatkov začel let druge generacije.

Glede na navedena dejstva svetujemo, da naslednje škropljenje usmerite v zaključek razvoja prve ter začetek razvoja druge generacije jabolčnega zavijača. Škropljenje opravite v obdobju ob konca tega tedna in v naslednjem tednu, med 7. in 15. julijem. V nasadih, kjer so ulovi metuljčkov trenutno maloštevilni (pod 5 metuljev na vabo tedensko) in ne najdete črvivih plodov ter v nasadih kjer imate postavljeno metodo zbeganja in nameravate opraviti proti drugi generaciji jabolčnega zavijača samo eno škropljenje, usmerite škropljenje v drugo polovico naslednjega tedna (poti 15. juliju). Uporabite lahko naslednje insekticide: Affirm (4 kg/ha), Coragen (270 mL /ha), Runner 240 SC (0,45 l/ha), Mimic (1 L/ha), Delegate 250 WG (0,3 kg/ha), Mospilan SG (0,4 kg/ha) ali Calypso SC 480 (0,3 L/ha). Tam, kjer so v večjem obsegu prisotne tudi listne uši, dajte prednost slednjima pripravkoma.

V nasadih, kjer je jabolčni zavijač v preteklih letih povzročil veliko škode je priporočljivo za slabitev populacije dodati še polovični odmerka granuloznega virusa Madex max ali Carpovirusine.

Redno spremljate populacijo listnih in krvave uš ter rdeče sadne pršice. Ob preseganju praga škodljivost (rdeča sadna pršica: pet gibljivih stadijev na list) uporabite enega od registriranih pripravkov za njihovo zatiranje.

V primeru toče takoj opravite škropljenje s pripravki, ki vsebujejo aktivno snov kaptan kot so: Merpan 80 WDG, Orthocide 80 WG, Scab 80 WG ali Scab 480 SC.

Hrušev ožig

Redno pregledujte nasade jablan in hrušk na prisotnost bakterije Erwinia amylovora, povzročiteljice hruševega ožiga. Pregledujte tudi travniške sadovnjake. Bolezen se je na novo in v manjšem obsegu pojavila na območju Spodnje Savinjske doline. Preglede opravljajte v času, ko je listje suho. Simptome opazite predvsem na poganjkih, ki venejo in se sušijo (pastirska palica), spremlja jih lahko tudi bakterijski izcedek, ki je na začetku mlečno rumene barve, nato postane oranžen. Poleg nasadov pregledujte tudi okolico, kjer se nahajajo okrasne in samonikle rastline, ki so gostiteljice hruševega ožiga (glog, panešplja, ognjeni trn, jerebika, šmarna hrušica…). V primeru suma na okužbo s hruševim ožigom obvestite fitosanitarno inšpekcijo ali javno službo za varstvo rastlin na Inštitutu za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije v Žalcu (03 71 21 600).


Datum objave obvestila: 05.07.2018 11:57
Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
Objavil/a: Alenka Ferlež-Rus
Pripravila: Alenka Ferlež-Rus
Seznam registriranih FFS