74. PUŠPANOVA VEŠČA - 05.07.2018 09:24 - Zaključeno


Gojitelje pušpana opozarjamo, da so se začele pojavljati gosenice drugega rodu pušpanove vešče. Priporočamo natančno pregledovanje rastlin in takojšnje ukrepanje, čim opazite škodljivce. Na posameznih in manjših rastlinah lahko gosenice ročno odstranjujete, na večjih rastlinah ali živih mejah pa je priporočljivo uporabiti insekticid. Učinkovitost zatiranja z insekticidi je boljša, dokler so gosenice majhne in bolj občutljive. Uporabite lahko sredstva na osnovi piretrina ali katera druga, ki imajo dovoljenje za zatiranje gosenic škodljivih metuljev na okrasnih rastlinah. Taka sredstva so npr. Biotip ubij me nežno plus, Bulldock EC 25, Flora kenytox verde plus ali sredstvo Terminator plus insekticid za rastline, ki se uporablja kot kontaktni insekticid za neprofesionalno rabo ali pa biološki pripravek Agree ali Lepinox plus ipd. Za zatiranje enega rodu škodljivca opravite dve škropljenji v razmiku približno enega tedna. Upoštevajte sredstvom priložena navodila!


Datum objave obvestila: 05.07.2018 09:24
Obvestilo prognostičnega centra: Osrednja Slovenija/Kmetijski inštitut Slovenije
Objavil/a: Urbančič Zemljič Meta
Pripravili: Meta Urbančič Zemljič in Neja Marolt
Seznam registriranih FFS