73. ČEBULNA PLESEN - 04.07.2018 16:19 - Zaključeno


Vremenske razmere so zelo ugodne tudi za širjenje čebulne plesni. Priporočamo, da čebulo še varujete pred boleznijo z uporabo katerega izmed fungicidov, ki so navedeni v spodnji tabeli. Upoštevajte sredstvom priložena navodila!

Fungicid

Aktivna snov

Karenca

dni

Champ formula 2 flo, Champion 50 WG, Cuprablau - Z 35 WP in WG, Cuproxat

Cu-hidroksid, Cu-oksiklorid, Cu-sulfat

3

Mirador 250 SC, Ortiva, Zaftra azt 250 SC

azoksistrobin

14

Penncozeb 75 DG

mankozeb

28

Ridomil gold MZ pepite

mankozeb + matalaksil-M

21


Datum objave obvestila: 04.07.2018 16:19
Obvestilo prognostičnega centra: Osrednja Slovenija/Kmetijski inštitut Slovenije
Objavil/a: Urbančič Zemljič Meta
Pripravili: Meta Urbančič Zemljič in Neja Marolt
Seznam registriranih FFS