60. VARSTVO PRED PLODOVO VINSKO MUŠICO - 20.06.2018 16:05 - Zaključeno


V osrednji Sloveniji na opazovanih lokacijah še nismo ugotovili prisotnosti plodove vinske mušice. Na primorskem pa je prisotnost plodove vinske mušice že dalj časa potrjena. Pridelovalcem breskev in nektarin, ameriških borovnic, malin in robid priporočamo, da še naprej redno pregledujete ulove v prehranskih pasteh. Za pomoč pri prepoznavanju plodove vinske mušice se lahko obrnete tudi na vam najbližjo javno službo zdravstvenega varstva rastlin. Za varstvo breskev in nektarin pred plodovo vinsko mušico lahko uporabite pripravke Imidan 50 WG, Spada 200 EC ali Laser 240 SC. Za varstvo ameriških borovnic, malin in robid pa lahko uporabite sredstvo Laser 240 SC ali Laser Plus, obe sredstvi sta dovoljeni tudi v ekološki pridelavi.

Upoštevajte sredstvom priložena navodila in registracije posameznih pripravkov!


Datum objave obvestila: 20.06.2018 16:05
Obvestilo prognostičnega centra: Osrednja Slovenija/Kmetijski inštitut Slovenije
Objavil/a: Novljan Matic
Pripravil: Matic Novljan, Primož Žigon, Uredila: Meta Zemljič
Seznam registriranih FFS