65. ZATIRANJE AMERIŠKEGA ŠKRŽATKA, PRENAŠALCA ZLATE TRSNE RUMENICE - 07.06.2018 01:32 - Zaključeno


Vinogradnike obveščamo, da so pogoji za zatiranje ameriškega škržatka, prenašalca zlate trsne rumenice, v vinorodni deželi Posavje izpolnjeni. Vinska trta je popolnoma odcvetela in pri spremljanju razvoja ameriškega škržatka beležimo večinski delež ličink v stopnji razvoja L2. Prisotne so tudi ličinke v L1 in L3 stopnji. Optimalen čas za izvedbo prvega tretiranja je v obdobju druge dekade meseca junija, med 10.06. in 20.06.2018.

Zatiranje ameriškega škržatka s fitofarmacevtskimi sredstvi je poleg odstranjevanja okuženih trt ključni ukrep za preprečevanje širjenja zlate trsne rumenice. Zato je pomembno, da znižamo populacijo ameriškega škržatka na najnižjo možno mero. Po Pravilniku o ukrepih za preprečevanje širjenja in zatiranja zlate trsne rumenice (Uradni list RS, št. 48/14 in 49/16) je zatiranje ameriškega škržatka obvezno za vse imetnike trte v vinogradih za pridelavo grozdja ter na brajdah oziroma ohišnicah na razmejenem območju zlate trsne rumenice, to je v žariščih okužbe in njihovih varovalnih pasovih, kot tudi v matičnih vinogradih, matičnjakih in trsnicah na celotnem območju Slovenije.

V vinogradih za pridelavo grozdja, brajdah in ohišnicah je na razmejenem območju (celotno območje Vinorodne dežele Posavje; žarišča okužbe in varovalni pasovi žarišč okužbe) obvezno opraviti najmanj 1 tretiranje. Priporočamo sredstvo ACTARA 25 WG (v odmerku 200 g/ha; uporaba dovoljena le po zaključenem cvetenju vinske trte), ki učinkovito zatira ameriškega škržatka, zato tretiranja običajno ni potrebno ponoviti. Kot karantenski ukrep je možna raba tudi DECIS 2,5 EC (0,5 l/ha), DECIS (0,5 l/ha), GAT DECLINE 2,5 EC (0,5 l/ha; zaloge v uporabi do 25.10.2018) ali pripravkov na podlagi piretrina (FLORA VERDE [1,6 l/ha] in BIOTIP FLORAL [1,6 l/ha]), a je zaradi manjšega učinka posledično treba opraviti dodatna, naknadna tretiranja. Novost: uporaba pripravka Reldan 22 EC v 2018 na razmejenem območju ne zadošča več kot karantenski ukrep.

Če je bilo za prvo tretiranje uporabljeno drugo sredstvo kot ACTARA 25 WG, je potrebno tretiranje ponoviti v 2. napovedanem roku. Delovanje ostalih sredstev je namreč krajše in so manj učinkovita. V tem primeru za drugo tretiranje proti ameriškemu škržatku uporabimo ACTARA 25 WG. Pri tem je smiselno spremljati ulov odraslih ameriških škržatkov z rumenimi lepljivimi ploščami. Drugo tretiranje opravimo, če je na rumene lepljive plošče ulovljenih 4 ali več škržatkov.

V ekološki pridelavi po končanem cvetenju uporabite pripravke na osnovi piretrina: FLORA VERDE (1,6 l/ha) ali BIOTIP FLORAL (1,6 l/ha), 2. tretiranje morate opraviti naknadno, 5 do 7 dni po 1., razen če po prvem tretiranju s spremljanjem ulova z rumenimi lepljivimi ploščami ugotovimo, da ulov odraslih škržatkov ne presega 4 osebke na rumeno lepljivo ploščo na teden.

V matičnih vinogradih, matičnjakih in trsnicah na razmejenem območju:

V matičnih vinogradih uporabite: ACTARA 25 WG (200 g/ha), DECIS 2,5 EC (0,5 l/ha) ali pripravke na podlagi piretrina. Drugo tretiranje boste izvedli okoli 2 do 3 tedne po 1. tretiranju (do 15. julija) s sredstvi: ACTARA 25 WG (200 g/ha), DECIS 2,5 EC (0,5 kg/ha), pripravki na podlagi piretrina. Tretje tretiranje bo sledilo konec julija, prva dekada avgusta, s sredstvi ACTARA 25 WG (200 g/ha), DECIS 2,5 EC (0,5 kg/ha) ali pripravki na podlagi piretrina, če so na rumene lepljive plošče ulovljeni odrasli škržatki.

V matičnjakih uporabite: ACTARA 25 WG (200 g/ha) ali DECIS 2,5 EC (0,5 l/ha). Drugo tretiranje opravite okoli 2 do 3 tedne po prvem tretiranju (do 15. julija) s sredstvom ACTARA 25 WG (200 g/ha) ali DECIS 2,5 EC (0,5 l/ha). Tretje tretiranje sledi (konec julija, prva dekada avgusta), če so na rumene lepljive plošče ulovljeni odrasli škržatki; s sredstvom ACTARA 25 WG (200 g/ha) ali DECIS 2,5 EC (0,5 l/ha).

V trsnicah uporabite: ACTARA 25 WG (200 g/ha), DECIS 2,5 EC (0,5 l/ha) ali DECIS (0,5 l/ha). Drugo tretiranje opravite do 3 tedne po prvem, do 15. julija s sredstvom ACTARA 25 WG (200 g/ha) ali DECIS 2,5 EC (0,5 l/ha) ali DECIS (0,5 l/ha). Nadaljnja tretiranja sledijo 2 do 3 tedne kasneje, če so na rumene lepljive plošče ulovljeni odrasli škržatki; s sredstvom ACTARA 25 WG (200 g/ha) ali DECIS 2,5 EC (0,5 l/ha).

Pred tretiranjem s FFS odstranite morebitno cvetočo podrast ter preprečite zanašanje na sosednje površine. Priporočamo, da nanos FFS opravite v večernem času, ko ni možnosti vpliva na čebele. Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.

Podatki o fitofarmacevtskih sredstvih dovoljenih za zatiranje ameriškega škržatka

Actara 25 WG učinkovito zatira vse razvojne stadije ameriškega škržatka. Najbolj je učinkovit, če ga uporabimo v zgodnjih stadijih ličinke (L1 do L3). Uporabljamo ga v odmerku 200 g/ha. Dovoljena so največ tri tretiranja na istem zemljišču v eni rastni dobi, sredstvo se uporablja v presledkih 21 dni. Kot manjša uporaba je sredstvo dovoljeno za zatiranje ameriškega škržatka v trsnicah in matičnjakih in sicer največ tri tretiranja v eni rastni dobi v presledkih 21 dni. Sredstvo Actara 25 WG je prepovedano uporabljati pred ali med cvetenjem trte. Uporablja se ga lahko le takrat, ko ni vetra.

Pri tretiranju vinske trte je potrebno preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in vodnih izvirov tako, da tretiramo v oddaljenosti najmanj 20 m od njih. Actara spada med sistemična sredstva in je razvrščena kot nevarna za čebele, zato je treba sredstvo uporabiti po končanem cvetenju trte. Pred tretiranjem je treba odstraniti vso cvetočo podrast v vinogradu in njegovi neposredni bližini. Pri uporabi pripravka Actara je potrebno paziti, da rastlina ni v stresu, v tem primeru je namreč delovanje tega sredstva slabše.

Decis 2,5 EC, Decis, Gat decline 2,5 EC

Decis 2,5 EC in Decis: eno tretiranje je dovoljeno za vinograde za pridelavo grozdja in sicer od konca cvetenja trte do takrat, ko jagode dosežejo velikost graha (BBCH 71 do 75). Uporabljamo ga v odmerku 0,5 l/ha. Ni priporočeno mešanje z alkalnimi pripravki, s pripravki na podlagi žvepla in tiofanata.

Gat decline: dovoljeni sta dve tretiranji v odmerku 0,5 l/ha.

Skupno število tretiranj z vsemi tremi sredstvi je največ dva krat na istem zemljišču v eni rastni dobi.

Pri uporabi pripravkov Decis, Decis 2,5 EC in Gat decline 2,5 EC je treba preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in vodnih izvirov tako, da upoštevamo predpise s področja varstva voda. S sredstvi se ne sme tretirati v območju 30 m tlorisne širine od meje brega voda 1. in 2. reda. Sredstva so nevarna za čebele, z njimi se ne sme tretirati v času cvetenja gojenih rastlin in podrasti. Zaradi zaščite čebel in drugih žuželk opraševalcev se lahko tretira v nočnem času dve uri po sončnem zahodu in največ dve uri pred sončnim vzhodom.

Decis in Decis 2,5 EC: dve tretiranji sta dovoljeni za matične vinograde, matičnjake in trsnice.

Pripravki Decis 2,5 EC, Decis in Gat decline 2,5 EC spadajo v skupino sintetičnih piretroidov. Omenjeni pripravki imajo negativni vpliv na plenilske pršice iz družine Phytoseiidae – naravne sovražnike rdeče sadne pršice in pršic šiškaric (akarinoze in erinoze). Zato lahko v takšnih vinogradih lahko pride do prerazmnožitve omenjenih škodljivcev.

Pripravki na osnovi piretrina

Dovoljenje za zatiranje ameriškega škržatka imata pripravka Flora verde in Biotip floral. Na podlagi preverjanja pristojnih služb na MKO uporaba piperonil butoksida, ki ga vsebujeta pripravka, v ekološki pridelavi ni sporna.

Učinek teh sredstev je boljši z dodatkom ogrščičnega olja v koncentraciji 0,5%. Rastline temeljito omočimo tudi na spodnji strani listov. Tretiramo ob lepem vremenu, po možnosti zvečer oziroma v hladnejših urah dneva. Sredstvi sta nevarni za čebele.

Pripravka Flora verde in Biotip floral uporabimo v 0,16% koncentraciji oziroma v odmerku 1.6 l/ha. Sredstvi sta primerni za omejevanje ameriškega škržatka. V primeru močnega napada tretiranje ponovimo po 7 dneh. Oba pripravka imata dovoljenje tudi za zatiranje križastega in pasastega grozdnega sukača. Priporoča se uporaba zvečer in v hladnejših urah dneva. S sredstvoma se ne sme tretirati v območju 15 m tlorisne širine od meje brega voda 1. in 2. reda Sredstvi sta nevarni za čebele.

S pripravki na podlagi piretrina lahko opravimo skupno 3 tretiranja.

 

Natančna navodila so dosegljiva na povezavi: http://www.uvhvvr.gov.si/fileadmin/uvhvvr.gov.si/pageuploads/DELOVNA_PODROCJA/Zdravje_rastlin/2017/Nevarni_SO/Zlata_trsna_rumenica/2018_Nacrt_ukrepov_zlata_trsna_rumenica_konc_za_splet.pdf


Datum objave obvestila: 07.06.2018 01:32
Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Objavil/a: BAJEC Domen
Pripravil: Domen Bajec
Seznam registriranih FFS