63. VARSTVO JABLAN IN HRUŠK - 06.06.2018 15:01 - Zaključeno


Nasadi jablan in hrušk so na stopnji razvoja plodičev in se približujejo stopnji T (74 po lestvici BBCH).

Pri spremljanju razvoja jablanovega škrlupa opažamo, da se je infekcijski potencial že močno iztrošil in je nevarnost primarnih okužb neznatna. V nadaljevanju priporočamo preventivno varstvo, z redno obnovo zaščitne fungicidne obloge. Svetujemo dotikalno delujoče pripravke MERPAN 80 WDG (1,88 kg/ha), ORTHOCIDE 80 WG (2 kg/ha), SCAB 80 WG (1,9 kg/ha), SCAB 480 SC (3,13 l/ha), DITHANE DG Neotec (2 kg/ha), DITHANE M-45 (2 kg/ha), MANFIL 75 WG (2 kg/ha; le jablana), MANFIL 80 WP (2 kg/ha; le jablana), MANKOZ 75 WG (2 kg/ha), PENNCOZEB 75 DG (2 kg/ha; le jablana), PINOZEB M-45 (2 kg/ha; le jablana), ANTRACOL (0,2 % konc.), ANTRACOL WG 70 (0,2 % konc.), POLYRAM DF (2 kg/ha), THIRAM 80 WG (3 kg/ha), DELAN 700WG (0,75 kg/ha), DELAN PRO (2,5 l/ha). Kjer so prisotne škrlupaste pege, bodite pozorni, da obstoječe aktivne okužbe čim prej zaustavite.

Obnovo zaščitne fungicidne obloge načrtujte pred napovedanimi padavinami. Obloga je izprana, ko pade 30 ali več mm dežja.

V primeru neurja s točo, je potrebno počakati, da se listje osuši in opraviti varstvo s sredstvom na osnovi aktivne snovi kaptan: MERPAN 80 WDG (1,88 kg/ha), ORTHOCIDE 80 WG (2 kg/ha), SCAB 80 WG (1,9 kg/ha) ali SCAB 480 SC (3,13 l/ha).

Na površinah s sorto 'Zlati delišes' bodite pozorni na morebitno prezgodnje odpadanje listja, ki ga lahko povzroča gliva Colletotrichum spp. (sin. Glomerella sp.).

Priporočljivo je dodajanje pripravkov na osnovi žvepla, ki zavirajo razvoj jablanove pepelovke in pršic. V odmerku 5-6 kg/ha je možna uporaba: COSAN, KUMULUS DF, PEPELIN WG, THIOVIT JET, VINDEX 80 WG, MICROTHIOL SPECIAL, oz. POL-SULPHUR 800 SC ali SYMBIOTICA FITO – TEKOČE ŽVEPLO (oba v odmerku 6-7 l/ha).

V nasadih s težavami z jablanovo pepelovko je potrebno uporabiti: LUNA EXPERIENCE (0,75 l/ha), SERCADIS (0,25 l/ha), STROBY WG (0,2 kg/ha), FLINT (100 – 150 g/ha), ZATO 50 WG (100 – 150 g/ha) ali TERCEL (2,5 kg/ha).

V letošnjem letu so bili pogoji za cvetno okužb z bakterijo Erwinia amylovora, ki povzroča hrušev ožig ponovno ugodni. Sadjarjem priporočam večjo pozornost pri prepoznavanju bolezenskih znamenj kot so venenje, upogibanje in sušenje poganjkov ter bakterijski izcedek. Na pojav simptomov pazite tudi pri kutini in okrasnih gostiteljskih rastlinah: šmarna hrušica, nešplja, panešplja, ognjeni trn, jerebika, glog,… V primeru sumljivega pojava obvestite fitosanitarno inšpekcijo ali Službo za varstvo rastlin na KGZS – Zavodu Novo mesto (07/3730570).

Opazne so prerazmnožitve listnih uši, katerih kolonije nadzorujte s pripravki kot so: MOSPILAN 20 SG (0,04 % konc.), MOSPILAN SG (0,04 % konc.), MOKSYCAN 20 SG (0,04 % konc.), CALYPSO SC 480 (0,3 l/ha),…

Preseženo številčnost rdeče sadne in navadne pršice zmanjšajte s pripravki kot so: VERTIMEC PRO (1,125 l/ha), ENVIDOR SC 240 (0,6 l/ha), KANEMITE SC (0,625 l/ha na 1m višine krošnje), MILBEKNOCK (0,625 l/ha na 1m višine krošnje).

Pred tretiranjem s FFS odstranite morebitno cvetočo podrast ter preprečite zanašanje na sosednje površine. Priporočamo, da nanos FFS opravite v večernem času, ko ni možnosti vpliva na čebele. Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.


Datum objave obvestila: 06.06.2018 15:01
Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Objavil/a: BAJEC Domen
Pripravil: Domen Bajec
Seznam registriranih FFS