62. VARSTVO JABLAN IN HRUŠK - 30.05.2018 08:27 - Zaključeno


Nasadi jablan in hrušk so na stopnji razvoja plodičev in se po sekundarnem odpadanju približujejo stopnji T (73 – 74 po lestvici BBCH).

Pri varstvu pred jablanovim škrlupom priporočamo nadaljevanje preventivnega pristopa, z redno obnovo zaščitne obloge. Ob zaključevanju meseca maja opažamo rahlo upadanje infekcijskega potenciala iz odpadlega listja. Hkrati pa potekajo v nasadih z aktivnimi škrlupastimi pegami tudi sekundarne okužbe. Na parcelah, kjer se je staro listje v večini že razgradilo in okužb ni prisotnih, lahko razmike med tretiranji ustrezno prilagodite / podaljšate. Svetujemo dotikalno delujoče pripravke MERPAN 80 WDG (1,88 kg/ha), ORTHOCIDE 80 WG (2 kg/ha), SCAB 80 WG (1,9 kg/ha), SCAB 480 SC (3,13 l/ha), DITHANE DG Neotec (2 kg/ha), DITHANE M-45 (2 kg/ha), MANFIL 75 WG (2 kg/ha; le jablana), MANFIL 80 WP (2 kg/ha; le jablana), MANKOZ 75 WG (2 kg/ha), PENNCOZEB 75 DG (2 kg/ha; le jablana), PINOZEB M-45 (2 kg/ha; le jablana), ANTRACOL (0,2 % konc.), ANTRACOL WG 70 (0,2 % konc.), POLYRAM DF (2 kg/ha), THIRAM 80 WG (3 kg/ha), DELAN 700WG (0,75 kg/ha), DELAN PRO (2,5 l/ha). Ob prisotnosti škrlupastih peg je potrebno zaradi nevarnosti širjenja sekundarnih okužb nemudoma uporabiti tudi kurativno delujoč pripravek: SCORE 250 EC (0,2 l/ha), MAVITA 250 EC (0,2 l/ha), DIFCOR 250 EC (0,2 l/ha), DUAXO KONCENTRAT (3,3 l/ha) ali DIFENZONE (0,2 l/ha).

Obnovo zaščitne fungicidne obloge načrtujte pred napovedanimi padavinami. Obloga je izprana, ko pade 30 ali več mm dežja. Razmiki med tretiranji so v tem obdobju še vedno na največ 8 do 10 dni.

V primeru neurja s točo, je potrebno počakati, da se listje osuši in opraviti varstvo s sredstvom na osnovi aktivne snovi kaptan: MERPAN 80 WDG (1,88 kg/ha), ORTHOCIDE 80 WG (2 kg/ha), SCAB 80 WG (1,9 kg/ha) ali SCAB 480 SC (3,13 l/ha).

Priporočljivo je dodajanje pripravkov na osnovi žvepla, ki zavirajo razvoj jablanove pepelovke in pršic. V odmerku 5-6 kg/ha je možna uporaba: COSAN, KUMULUS DF, PEPELIN WG, THIOVIT JET, VINDEX 80 WG, MICROTHIOL SPECIAL, oz. POL-SULPHUR 800 SC ali SYMBIOTICA FITO – TEKOČE ŽVEPLO (oba v odmerku 6-7 l/ha).

V nasadih s težavami z jablanovo pepelovko je potrebno uporabiti: LUNA EXPERIENCE (0,75 l/ha), SERCADIS (0,25 l/ha), STROBY WG (0,2 kg/ha), FLINT (100 – 150 g/ha), ZATO 50 WG (100 – 150 g/ha) ali TERCEL (2,5 kg/ha).

V letošnjem letu so bili pogoji za cvetno okužb z bakterijo Erwinia amylovora, ki povzroča hrušev ožig ponovno ugodni. Sadjarjem priporočam večjo pozornost pri prepoznavanju bolezenskih znamenj kot so venenje, upogibanje in sušenje poganjkov ter bakterijski izcedek. Na pojav simptomov pazite tudi pri kutini in okrasnih gostiteljskih rastlinah: šmarna hrušica, nešplja, panešplja, ognjeni trn, jerebika, glog,… V primeru sumljivega pojava obvestite fitosanitarno inšpekcijo ali Službo za varstvo rastlin na KGZS – Zavodu Novo mesto (07/3730570).

Za varstvo pred jabolčnim zavijačem je smiselno 14 dni po prvem tretiranju zaščito ponoviti. Uporabite lahko: CORAGEN (18 ml/hl) ali MADEX MAX (50 ml/ha na 1 m višine krošnje; nanos zaradi večje učinkovitosti opravite v večernem času; priporočena je ponovitev nanosa po 8 sončnih dneh / 2 pretežno oblačna dneva = 1 sončen dan), oz. CARPOVIRUSINE (1 l/ha), ki sta primerna tudi za ekološko pridelavo. Na zavijače delujejo še pripravki LEPINOX PLUS (1 kg/ha; tudi v ekološki pridelavi), AGREE WG (1 kg/ha; tudi v ekološki pridelavi) in LASER PLUS (0,3 l/ha). Stransko učinkovanje imajo tudi pripravki MOSPILAN 20 SG (0,04 % konc.), MOSPILAN SG (0,04 % konc.), MOKSYCAN 20 SG (0,04 % konc.), CALYPSO SC 480 (0,3 l/ha), ki jih je v tem času smiselno koristiti v primeru prerazmnožitev listnih uši.

Prerazmnožitve rdeče sadne in navadne pršice nadzorujte s pripravki kot so: VERTIMEC PRO (1,125 l/ha), KANEMITE SC (0,625 l/ha na 1m višine krošnje), MILBEKNOCK (0,625 l/ha na 1m višine krošnje).

Pred tretiranjem s FFS odstranite morebitno cvetočo podrast ter preprečite zanašanje na sosednje površine. Priporočamo, da nanos FFS opravite v večernem času, ko ni možnosti vpliva na čebele. Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.


Datum objave obvestila: 30.05.2018 08:27
Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Objavil/a: BAJEC Domen
Pripravil: Domen Bajec
Seznam registriranih FFS