60. VARSTVO BRESKEV - 23.05.2018 16:12 - Zaključeno


Breskev je po razvoju na stopnji sekundarnega odpadanja plodičev (73 po lestvici BBCH).

V nestanovitnem vremenu je nevarnost okužbe plodov z breskovim škrlupom precejšnja. Za varstvo pred breskovo oz. marelično pepelovko lahko uporabite sredstva na osnovi žvepla: COSAN, KUMULUS DF, PEPELIN WG, THIOVIT JET, VINDEX 80 WG, MICROTHIOL SPECIAL v odmerku 5-7,5 kg/ha, oz. le na breskvah POL-SULPHUR 800 SC ali SYMBIOTICA FITO – TEKOČE ŽVEPLO (oba v odmerku 6 l/ha), ki imajo učinek tudi proti škrlupu.

Pridelovalcem priporočamo, da zaščitite pridelek tudi pred breskovim zavijačem in breskovim moljem. Uporabite lahko: CORAGEN (20 ml/hl), LEPINOX PLUS (1 kg/ha; tudi v ekološki pridelavi), AGREE WG (1 kg/ha; tudi v ekološki pridelavi) in LASER PLUS (0,25 l/ha; tudi v ekološki pridelavi),…

Pred tretiranjem s FFS odstranite morebitno cvetočo podrast ter preprečite zanašanje na sosednje površine. Priporočamo, da nanos FFS opravite v večernem času, ko ni možnosti vpliva na čebele. Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.


Datum objave obvestila: 23.05.2018 16:12
Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Objavil/a: BAJEC Domen
Pripravil: Domen Bajec
Seznam registriranih FFS