57. OBVESTILO ZA ZATIRANJE BOLEZNI V KROMPIRJU - 23.05.2018 08:26 - Zaključeno


Višje temperature in bolj pogoste padavine omogočajo idealne pogoje za razvoj krompirjeve plesni. Zato priporočamo, da v krompiriščih, kjer so se vrste že začele sklepati, opravite škropljenje z enim od fungicidov, ki imajo polsistemično ali sistemično delovanje. Uporabite lahko enega od navedenih pripravkov: ACROBAT MZ WG* (2 kg/ha), ANTRACOL COMBI (2,5 kg/ha), BANJO FORTE (1,0 L/ha), CURZATE C EXTRA (2,0 kg/ha), CURZATE M 72,5 WG (2,3 kg/ha), CYMBAL (0,2 do 0,25 kg/ha), ELECTIS 75 WG (1,5-1,8 kg/ha), EQUATION PRO (0,4 kg/ha), FORUM MZ WG* (2 kg/ha), GALBEN M (2,5 kg/ha), INFINITO (1,2-1,6 l/ha), MOXIMATE 725 WG (2,5 kg/ha), MOXIMATE 725 WP (2,5 kg/ha), MOXIMATE PLUS (2,5 kg/ha), MELODY DUO WG 66,8 (2,5 kg/ha), NAUTILE DG (2 kg/ha), NAUTILE WP (2,25 kg/ha), ORVEGO (0,8 l/ha), PERGADO MZ (2,5kg/ha), PROFILUX (2,5 kg/ha), PROXANIL 450 SC (2,0 – 2,5 L/ha), RIDOMIL GOLD MZ PEPITE (2,5 kg/ha), SACRON 45 DG (0,22 kg/ha), TANOS 50 WG (0,7 kg/ha). Sredstva označena z * so registrirana tudi za zatiranje črne listne pegavosti krompirja.

V primeru neprekinjenega obdobja dežja in velike nevarnosti za razvoj bolezni se tretira v presledku 7-10 dni. V nasadih zgodnjega krompirja dajte prednost pripravkom s krajšo karenčno dobo. Bakrove fungicide priporočamo v ekološki pridelavi vso rastno dobo, v integrirani pridelavi pa ob koncu vegetacije ali kot dodatek (1 kg/ha) do konca julija. V času pogostih padavin (če pade več kot 30mm padavin) bodite pozorni na možnost izpiranja kontaktnih sredstev.

V primeru toče lahko za zaščito posevka uporabite kontaktne pripravke navedene v obvestilu iz dne 11.5.2018 (http://agromet.mkgp.gov.si/PP/Notices/Details?NoticeID=10659 ).

Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja. Poskrbeti je potrebno tudi za zaščito vodnih virov.


Datum objave obvestila: 23.05.2018 08:26
Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Objavil/a: RODIČ Karmen
Uredila: Karmen Rodič
Seznam registriranih FFS