54. OBVESTILO ZA VARSTVO ČEBULNIC PROTI RESARJEM - 22.05.2018 14:01 - Zaključeno


Na rastlinah česna in čebule opažamo povečan pojav tobakovega resarja (tripsov). Pridelovalcem priporočamo pregled rastlin, če pri pregledu svojega posevka opazite več kot 1 – 2 larvi na list rastline, je potrebno izvesti tretiranje, z enim od navedenih pripravkov: LASESER 240 SC (0,45 l/ha, dovoljena uporaba v čebuli in poru), PERFEKTHION (0,6 l/ha, dovoljena uporaba v čebuli, česnu in šalotki) ali KARATE ZEON 5 SC (0,15 l/ha, dovoljena uporaba v čebuli, šalotki in česnu).


Datum objave obvestila: 22.05.2018 14:01
Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Objavil/a: PETERLIN Andreja
Pripravila: Peterlin Andreja
Seznam registriranih FFS