50. VARSTVO JABLAN IN HRUŠK - 16.05.2018 15:35 - Zaključeno


Nasadi jablan in hrušk so na stopnji razvoja plodičev s premerom 2 in več cm, približujejo se stopnji T (72 – 74 po lestvici BBCH).

Pogoste padavine omogočajo intenzivno izpiranje fungicidne obloge in dolgotrajnejšo omočenost listja. Na listju jablan smo 11.05.2018 zabeležili prve pege škrlupa. Za varstvo pred jablanovim škrlupom vam v tem obdobju priporočamo preventivne pripravke, ki imajo določeno kratkotrajno kurativno delovanje: DELAN PRO (2,5 l/ha), DELAN 700 WG (0,75 kg/ha), CHORUS 50 WG (0,45 kg/ha), SYLLIT 400 SC (1,9 l/ha), SYLLIT 544 SC (1,4 l/ha), FABAN (1,2 l/ha), MYTHOS (1,5 l/ha), SCALA (1,125 l/ha). Kjer ste opazili pojav okužb, oz. so bili nasadi daljše obdobje nezaščiteni, svetujemo dodajanje tudi kurativno delujočih: MAVITA 250 EC (0,2 l/ha), SCORE 250 EC (0,2 l/ha), DIFCOR 250 EC (0,2 l/ha), DUAXO KONCENTRAT (3,3 l/ha) ali DIFENZONE (0,2 l/ha). Možna je raba pripravka CURATIO – ŽVEPLENOAPNENA BROZGA (6 l/ha na 1m višine krošnje; dovoljenje za nujne primere), ki je primerna tudi v ekološki pridelavi sadja.

Kjer je v neurju prisotna toča, je potrebno počakati, da se listje posuši in opraviti zaščito nasadov s sredstvom na osnovi aktivne snovi kaptan: MERPAN 80 WDG (1,88 kg/ha), ORTHOCIDE 80 WG (2 kg/ha), SCAB 80 WG (1,9 kg/ha) ali SCAB 480 SC (3,13 l/ha).

Obnovo zaščitne fungicidne obloge načrtujte pred napovedanimi padavinami. Obloga je izprana, ko pade 30 ali več mm dežja. Razmiki med tretiranji so v tem obdobju prilagojeni tudi intenzivnemu priraščanju listne površine.

Priporočljivo je dodajanje pripravkov na osnovi žvepla, ki zavirajo razvoj jablanove pepelovke in pršic. V odmerku 5-6 kg/ha je možna uporaba: COSAN, KUMULUS DF, PEPELIN WG, THIOVIT JET, VINDEX 80 WG, MICROTHIOL SPECIAL, oz. POL-SULPHUR 800 SC ali SYMBIOTICA FITO – TEKOČE ŽVEPLO (oba v odmerku 6-7 l/ha).

V nasadih s sortimentom občutljivim na jablanovo pepelovko je potrebno uporabiti: LUNA EXPERIENCE (0,75 l/ha), SERCADIS (0,25 l/ha), STROBY WG (0,2 kg/ha), FLINT (100 – 150 g/ha), ZATO 50 WG (100 – 150 g/ha) ali TERCEL (2,5 kg/ha).

Pri varstvu pred jabolčnim zavijačem priporočamo uporabo pripravka CORAGEN (18 ml/hl) ali MADEX MAX (50 ml/ha na 1 m višine krošnje; nanos zaradi večje učinkovitosti opravite v večernem, času), ki je primeren tudi za ekološko pridelavo. Za zmanjševanje populacije je možno uporabiti še pripravek HARPUN (1 l/ha; deluje le na jajčeca), ki ima stranski učinek še na ameriškega kaparja. Na jabolčnega zavijača imajo stransko delovanje tudi pripravki MOSPILAN 20 SG (0,04 % konc.), MOSPILAN SG (0,04 % konc.), MOKSYCAN 20 SG (0,04 % konc.), CALYPSO SC 480 (0,3 l/ha), ki se jih koristi v primeru prerazmnožitev listnih uši.

Ukrepanje proti jabolčnemu zavijaču bo omejilo tudi v nasadih jablane precej zastopanega breskovega zavijača.

Sicer v primeru obsežnejših krepitev kolonij listnih uši priporočamo ukrepanje s pripravki kot so TEPPEKI (0,14 kg/ha), ACTARA 25 WG (200 g/ha) ali NEEMAZAL – T / S (1,5 l/ha na meter višine krošnje), ki učinkuje proti sadnemu listnemu duplinarju in je dovoljen tudi v ekološki pridelavi.

V kolikor povzročajo škodo listne uši, kaparji, bolšice in krvava uš, je najbolj smiselna izbira pripravka MOVENTO SC 100 (1,9 l/ha).

Kolonije krvave uši lahko omejujete tudi s pripravkom PIRIMOR 50 WG (0,75 kg/ha).

Okoljske razmere so ugodne tudi za razvoj rdeče sadne in navadne pršice, katerih prerazmnožitve nadzorujete s pripravki kot so: VERTIMEC PRO (1,125 l/ha), ENVIDOR SC 240 (0,6 l/ha), KANEMITE SC (0,625 l/ha na 1m višine krošnje), MILBEKNOCK (0,625 l/ha na 1m višine krošnje). Izkušnje kažejo, da omejevanje gostote populacij v pomladanskih mesecih prispeva k uspešnejšemu preprečevanju škode. Visoke temperature kasneje, v poletnem času, onemogočajo optimalno učinkovanje zaščitnih sredstev.

Pred tretiranjem s FFS odstranite morebitno cvetočo podrast ter preprečite zanašanje na sosednje površine. Priporočamo, da nanos FFS opravite v večernem času, ko ni možnosti vpliva na čebele. Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.


Datum objave obvestila: 16.05.2018 15:35
Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Objavil/a: BAJEC Domen
Pripravil: Domen Bajec
Seznam registriranih FFS