48. OBVESTILO ZA ZATIRANJE ŠKODLJIVCEV V KROMPIRJU - 11.05.2018 13:08 - Zaključeno


Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja. Poskrbite za zaščito čebel in drugih opraševalcev. Upoštevajte, da poraba dotikalnih fitofarmacevtskih sredstev, ki so označena kot čebelam nevarna, v času cvetenja gojenih rastlin, v dnevnem času ni dovoljena. Cvetočo podrast odstranite in preprečite zanašanje na sosednje cvetoče rastline.

 

Preglednica 2: Seznam insekticidov, ki so v Sloveniji v letu 2017, registrirani za zatiranje koloradskega hrošča.

SISTEMIČNI INSEKTICIDI

Fitofarmacevtsko sredstvo

Aktivna snov

Odmerek, koncentracija/ha

Karenca (dni)

ACTARA 25 WG

tiametoksam

60-80 g

14

BISCAYA

tiakloprid

0,3 l

14

CALYPSO SC 480

tiakloprid

0,1 l

21

MIDO 20 SL

imidakloprid

0,3 l/ha

14

MOSPILAN 20 SG

acetamiprid

100 g

14

NEEMAZAL T/S *

azadirahtin

0,25 %

/

NUPRID 200 SC

imidakloprid

0,3 l/ha

14

DOTIKALNI INSEKTICIDI

BULLDOCK EC 25

beta-ciflutrin

0,5 l

7

**CORAGEN

klorantraniliprol

0,06 l

14

SPARVIERO

lambda-cihalotrin

0,075 l

7

DASKOR 440

cipermetrin + klorpirifos-metil

0,625 L

21

EVURE

tau-fluvalinat

0,2 L

14

ALVERDE

metaflumizon

0,25 l

14

MAVRIK 240

tau-fluvalinat

0,2 l

14

RAPTOL KONCENTRAT *

olje ogrščice + piretrin

10,0 l

3

LASER 240 SC

spinosad

0,2 l

7

LASER PLUS

spinosad

0,04 l

14

* Pripravki dovoljeni za uporabo tudi v ekološki pridelavi.

** Pripravek ni dovoljeno uporabljati na najožjih vodovarstvenih območjih (VVO 1) in v ukrepu KOPOP (POS_FFS).


Datum objave obvestila: 11.05.2018 13:08
Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Objavil/a: RODIČ Karmen
Uredila: Karmen Rodič
Seznam registriranih FFS