46. VARSTVO VINSKE TRTE - 10.05.2018 10:34 - Zaključeno


Vinska trta je na stopnji razvoja sedmih do devetih razprtih listov (17-19 po lestvici BBCH), hkrati so socvetja nabrekla, cvetovi se ločujejo (55-57 po lestvici BBCH).

V začetku maja so bili izpolnjeni pogoji za primarne okužbe s peronosporo vinske trte, zato varstvo vinogradov opravite z enim od preventivno delujočih fungicidov: FOLPAN 80 WDG (1,25 kg/ha), FOLPAN 50 SC (2 l/ha), FOLLOW 80 WG (1,25 kg/ha), DELAN PRO (3 l/ha), POLYRAM DF (2,4 kg/ha), DITHANE DG NeoTec (2 kg/ha), DITHANE M-45 (2 kg/ha), ANTRACOL (2 kg/ha), ANTRACOL WG 70 (2 kg/ha), MANFIL 75 WG (2 kg/ha), MANFIL PLUS 75 WG (2 kg/ha), MANFIL 80 WP (2 kg/ha), PENNCOZEB 75 DG (2 kg/ha), PINOZEB M-45 (2 kg/ha), MANKOZ 75 WG (2 kg/ha), DAIMYO F (2,5 l/ha), VIDERYO F (2,5 l/ha), VINCYA F (2,5 l/ha), UNIVERSALIS (2 l/ha; deluje tudi na oidij vinske trte),… Uporabite lahko tudi kombinirane preventivne pripravke s sistemičnim delovanjem na osnovi fosetil-Al: MOMENTUM F (4 kg/ha) ali MIKAL FLASH (4 kg/ha).

Z dodajanjem ŽVEPLOVIH PRIPRAVKOV v odmerku 3 do 8 kg/ha (THIOVIT JET, COSAN, KUMULUS DF, MICROTHIOL SPECIAL, PEPELIN WG, MOČLJIVO ŽVEPLO KARSIA DF, VINDEX 80 WG,…) zmanjšujete možnost okužb oidija in črne pegavosti vinske trte. Na oidij občutljivih legah, je smiselno za varstvo uporabiti pripravke kot so KARATHANE GOLD 350 EC (0,5 l/ha), SERCADIS (0,15 l/ha) ali KUSABI (0,15 l/ha).

Razmike med tretiranji lahko v tem obdobju predvidite na 10 dni.

Žveplo učinkuje tudi na pojave pršic trsne kodravosti (akarinoze) in trsne pršice (erinoze). Dokaj pogosto zasledimo zlasti napade trsne pršice, katere širjenje preprečite s pripravkom VERTIMEC PRO (1 l/ha, oz. 10 ml na 100 m2).

Sredi aprila smo na feromonskih vabah zabeležili prve ulove grozdnih sukačev, katerih številčnost se je v prvi dekadi maja izredno povečala. Na legah, kjer se je v preteklih letih redno pojavljala škoda, priporočamo zaščito že proti gosenicam prvega rodu. Za varstvo uporabite pripravke na osnovi Bacillus thuringhiensis kot je npr. LEPINOX PLUS (1 kg/ha).

Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.


Datum objave obvestila: 10.05.2018 10:34
Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Objavil/a: BAJEC Domen
Pripravil: Domen Bajec
Seznam registriranih FFS