44. VARSTVO BRESKEV IN MARELIC - 10.05.2018 10:31 - Zaključeno


V nasadih breskev poteka razvoj plodičev (74 po lestvici BBCH).

V obdobju nestanovitnega vremena je nasade breskev in marelic priporočljivo zaščititi pred breskovo oz. marelično pepelovko. Uporabite lahko sredstva na osnovi žvepla: COSAN, KUMULUS DF, PEPELIN WG, THIOVIT JET, VINDEX 80 WG, MICROTHIOL SPECIAL v odmerku 5-7,5 kg/ha, oz. le na breskvah POL-SULPHUR 800 SC ali SYMBIOTICA FITO – TEKOČE ŽVEPLO (oba v odmerku 6 l/ha).

Žveplovi pripravki imajo učinek tudi proti breskovemu škrlupu.

Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.


Datum objave obvestila: 10.05.2018 10:31
Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Objavil/a: BAJEC Domen
Pripravil: Domen Bajec
Seznam registriranih FFS