43. VARSTVO JABLAN IN HRUŠK - 10.05.2018 10:30 - Zaključeno


Nasadi jablan in hrušk so na stopnji razvoja plodičev s premerom 1-2 cm (71 -72 po lestvici BBCH).

V času nestanovitnega vremena je potrebno za varstvo pred jablanovim škrlupom redno obnavljati fungicidno oblogo. Prednost dajemo preventivnim pripravkom, ki imajo tudi določeno kratkotrajno kurativno delovanje: DELAN PRO (2,5 l/ha), DELAN 700 WG (0,75 kg/ha), CHORUS 50 WG (0,45 kg/ha), SYLLIT 400 SC (1,9 l/ha), SYLLIT 544 SC (1,4 l/ha), FABAN (1,2 l/ha), MYTHOS (1,5 l/ha), SCALA (1,125 l/ha). Če bi od začetka padavin preteklo daljše obdobje (listje omočeno 48 ur ali več), pride v poštev uporaba kurativno delujočih: MAVITA 250 EC (0,2 l/ha), SCORE 250 EC (0,2 l/ha), DIFCOR 250 EC (0,2 l/ha), DUAXO KONCENTRAT (3,3 l/ha) ali DIFENZONE (0,2 l/ha). Zaradi boljše zaščite jih je smiselno kombinirati (izjeme so: Syllit, Delan pro in Faban) z dotikalnimi fungicidi: ANTRACOL (0,2 % konc.), ANTRACOL WG 70 (0,2 % konc.), DITHANE DG Neotec (2 kg/ha), DITHANE M-45 (2 kg/ha), MANFIL 75 WG (2 kg/ha; le jablana), MANFIL PLUS 75 WG (2 kg/ha), MANFIL 80 WP (2 kg/ha; le jablana), MANKOZ 75 WG (2 kg/ha), PENNCOZEB 75 DG (2,5 kg/ha; le jablana), PINOZEB M-45 (2 kg/ha; le jablana), POLYRAM DF (2 kg/ha), THIRAM 80 WG (v 3 kg/ha proti škrlupu na jablani; na hruški proti rjavi hruševi pegavosti), MERPAN 80 WDG (1,88 kg/ha), ORTHOCIDE 80 WG (2 kg/ha), SCAB 80 WG (1,9 kg/ha), SCAB 480 SC (3,13 l/ha). Možna je tudi raba pripravka CURATIO – ŽVEPLENOAPNENA BROZGA (6 l/ha na 1m višine krošnje; dovoljenje za nujne primere), sprejemljiva tudi v ekološki pridelavi sadja.

Obnovo zaščitne fungicidne obloge načrtujte pred napovedanimi padavinami. Obloga je izprana, ko pade 30 l dežja. Razmiki med tretiranji so v tem obdobju prilagojeni tudi intenzivnemu priraščanju listne površine.

Priporočljivo je dodajanje pripravkov na osnovi žvepla, ki zavirajo razvoj jablanove pepelovke in pršic. V odmerku 5-6 kg/ha je možna uporaba: COSAN, KUMULUS DF, PEPELIN WG, THIOVIT JET, VINDEX 80 WG, MICROTHIOL SPECIAL, oz. POL-SULPHUR 800 SC ali SYMBIOTICA FITO – TEKOČE ŽVEPLO (oba v odmerku 6-7 l/ha).

Kjer so okužbe s pepelovko močne, je potrebno uporabiti: LUNA EXPERIENCE (0,75 l/ha), SERCADIS (0,25 l/ha), STROBY WG (0,2 kg/ha), FLINT (100 – 150 g/ha), ZATO 50 WG (100 – 150 g/ha) ali TERCEL (2,5 kg/ha).

Toplo pomladansko vreme omogoča hiter razvoj jabolčnega zavijača. V JV Sloveniji je začel nalet metuljev občutno naraščati v zadnji dekadi aprila, med tem ko so bili okoljski pogoji za uspešno odlaganje in izleganje iz jajčec na večini leg doseženi sredi prve dekade maja. Za zatiranje gosenic prvega rodu vam priporočamo uporabo pripravka CORAGEN (18 ml/hl) ali MADEX MAX (50 ml/ha na 1 m višine krošnje; nanos zaradi večje učinkovitosti opravite v večernem, času), ki je primeren tudi za ekološko pridelavo. V tem času je za zmanjševanje populacije možno uporabiti tudi pripravek HARPUN (1 l/ha; deluje le na jajčeca), ki ima stranski učinek še na ameriškega kaparja. Trenutno nekoliko nižje večerne temperature utegnejo časovno raztegniti obdobje odlaganja jajčec, kar bi za varstvo pred prvim rodom zahtevalo dodatna tretiranja.

V nasadih opažamo številčno krepitev kolonij listnih uši proti katerim lahko v primeru prerazmnožitev ukrepajte s pripravki kot so TEPPEKI (0,14 kg/ha), MOSPILAN 20 SG (0,04 % konc.), MOSPILAN SG (0,04 % konc.), MOKSYCAN 20 SG (0,04 % konc.), CALYPSO SC 480 (0,3 l/ha), ACTARA 25 WG (200 g/ha) ali NEEMAZAL – T / S (1,5 l/ha na meter višine krošnje), ki učinkuje proti sadnemu listnemu duplinarju in je dovoljen tudi v ekološki pridelavi.

V kolikor povzročajo škodo listne uši, kaparji, bolšice in krvava uš, je najbolj smiselna izbira pripravka MOVENTO SC 100 (1,9 l/ha).

Kolonije krvave uši lahko v tem obdobju omejujete tudi s pripravkom PIRIMOR 50 WG (0,75 kg/ha).

Med rednimi pregledi nasadov sledimo še razvoju in pojavom rdeče sadne in navadne pršice, ki v tem obdobju prihaja tudi na mlajše liste.

Pred tretiranjem s FFS odstranite morebitno cvetočo podrast ter preprečite zanašanje na sosednje površine. Priporočamo, da nanos FFS opravite v večernem času, ko ni možnosti vpliva na čebele. Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.


Datum objave obvestila: 10.05.2018 10:30
Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Objavil/a: BAJEC Domen
Pripravil: Domen Bajec
Seznam registriranih FFS