39. OBVESTILO ZA PRIDELOVALCE KAPUSNIC - 09.05.2018 08:08 - Zaključeno


Toplo, ter vlažno vreme ugodno vpliva na povečan pojav kapusovih bolhačev. V primeru prerazmnožitve lahko posevke zaščitite s pripravki: FASTAC 100 EC (0,075 l/ha, uporaba v zelju, brstičnem ohrovtu, brokoliju, ohrovtu), KARATE ZEON 5 CS (0,15 l/ha, na brstičnem ohrovtu, zelju, redkvici) ali DECIS 100 EC (63 ml/ha, na zelju, cvetači, brstičnem ohrovtu).

Opažamo tudi pojav rastlinjakovega ščitkarja oz. kapusovega ščitkarja na kapusnicah. Za ugotavljanje prisotnosti škodljivca se lahko uporabljajo modre lepljive plošče. V primeru močnega napada uporabite pripravek: CHESS 50 WG (40-60 g/100 l; uporaba na zelju), NATURALIS (1,5 l/ha; uporaba na cvetači in na brokoliju), KARIS 10 CS (100 ml/ha, uporaba na brstičnem ohrovtu, zelju, cvetači, ohrovtu in brokoliju) ali KARATE ZEON 5 CS (0,2 l/ha; uporaba na zelju, brstični ohrovt ali v odmerku 0,15 l/ha za uporaba na cvetači).

Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja. V primeru uporabe insekticidnih sredstev bodite še posebno pozorni na varovanje čebel in ostalih opraševalcev.


Datum objave obvestila: 09.05.2018 08:08
Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Objavil/a: PETERLIN Andreja
Pripravila: Peterlin Andreja
Seznam registriranih FFS