61. VARSTVO KROMPIRIŠČ - 06.09.2004 10:50 - Poslano


S črno listno pegavostjo in krompirjevo plesnijo so okuženi mnogi krompirjevi nasadi po vsej Sloveniji. Vremenske razmere so še naprej ugodne za njuno širjenje, zato še naprej svetujemo rabo dotikalnih fugicidov na osnovi mankozeba in podobnih snovi, brava 500 SC ali bakrovega pripravka. Upoštevajte varnostne dobe pripravkov!

V okuženih krompiriščih s krompirjevo plesnijo svetujemo izkop krompirja najmanj tri tedne po uničenju cime, ker s tem zmanjšamo okužbe gomoljev ob izkopu in gnitje v skladiščih.


Datum objave obvestila: 06.09.2004 10:50
Obvestilo prognostičnega centra: Napovedi za vso Slovenijo/Kmetijski inštitut Slovenije
Objavil/a: ZEMLJIČ Marjeta in ŠKERLAVAJ Vojko
Pripravila: Marjeta Zemljič in Vojko Škerlevaj
Seznam registriranih FFS