33. OBVESTILO O VARSTVU FIŽOLA PRED PLEVELI - 07.05.2018 11:53 - Zaključeno


Fižol se v teh dneh seje oziroma so posevki že v fazah kalitve. Navajamo aktualni seznam vseh dovoljenih selektivnih herbicidov za zatiranje plevelov v posevkih fižola.

 

Preglednica selektivnih herbicidov, registriranih v RS v letu 2018, za uporabo v posevkih fižola

po setvi pred vznikom fižola in plevelov

 

Fitofarmacevtsko sredstvo,

zatira plevele

 

Aktivna snov

 

F

 

Odmerek

 

Čas uporabe

soja BBCH

 

Karenca in opombe

 

BOXER

O. in Š. pl.

prosulfokarb

EC

5,0 L/ha

Preem

ČU, zagotovljena mora biti dobra pokritost semena (globina setve najmanj 8 cm)

CHALLENGE

Š. in O. pl.

aklonifen

SC

4,0 L/ha

Preem

BBCH 00-08

90 dni, za dobro delovanje je pomembna vlaga v tleh

STOMP AQUA

E. O. in nekat. Š. pl.

pendimetalin

CS

2,9 L/ha

Preem

 

ČU,

manjša uporaba

 

Preglednica selektivnih herbicidov, registriranih v RS v letu 2018, za uporabo v posevkih fižola

po vzniku fižola in plevelov

 

Fitofarmacevtsko sredstvo,

zatira plevele

 

Aktivna snov

 

F

 

Odmerek

 

Čas uporabe

soja BBCH

 

Karenca in opombe

 

AGIL 100 EC

E. in Večl. O. pl

propakvizafop

EC

0,75 – 1,5 L/ha

Po 13-29

60 dni

 

*BASAGRAN 480,

*BASAGRAN

E. in nek. Večl. Š. pl.

bentazon

SL

1,0 - 2,0 L/ha v deljeni (split) aplikaciji

(1,0 + 1,0 L/ha), razmak med aplikacijama

naj bo 7-14 dni

Po,

do višine posevka največ

5 cm

42 dni,

tretiranje pri temperaturah med 10 in 25 ˚C!

FOCUS ULTRA

E. in samosevci žit

 

Večl. O. pl.

cikloksidim

EC

2,0 L/ha oz.

1,0 L/ha+1,0L/ha

močila DASH HC

4,0 L/ha oz.

2,0 L/ha+2,0L/ha

močila DASH HC

Po 12-19

 

 

Po 12-19

56 dni,

enoletni oz. pl. in samosevci žit (BBCH 12-29)

večletni oz. pl. visoki do15 cm, oziroma (BBCH 13-15)

ZETROLA

E. in Večl. O. pl

propakvizafop

EC

0,75 – 1,5 L/ha

Po 13-29

60 dni

 

Legenda: E. – enoletni, Večl. – večletni, O. – ozkolistni, Š. – širokolistni, pl. – pleveli, Preem - uporaba herbicidov pred vznikom posevka in plevelov, Po - uporaba herbicidov po vzniku posevka, razvojna faza (npr. BBCH 12) = razvita dva lista fižola, ČU- karenca je zagotovljena s časom uporabe.

Opozorilo: Za dovoljene manjše uporabe na tem seznamu učinkovitost in fitotoksičnost sredstva ni bila preverjena, zato odgovornost v zvezi z uporabo sredstva na navedenih rastlinah prevzema uporabnik sredstva!

*FFS - velja omejitev uporabe na najožjih vodovarstvenih območjih (VVO1), pri pridelovalcih v izbranih KOPOP ukrepih! Pri škropljenju dosledno upoštevajte vsa navodila za uporabo in omejitve!

JAVNA SLUŽBA ZA VARSTVO RASTLIN


Datum objave obvestila: 07.05.2018 11:53
Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
Objavil/a: SILVO Zveplan
Pripravil: Silvo Zveplan
Seznam registriranih FFS