37. VARSTVO JABLAN IN HRUŠK - 04.05.2018 13:03 - Zaključeno


Nasadi jablan in hrušk so na stopnji razvoja plodičev (69-71 po lestvici BBCH).

V času nestanovitnega vremena je potrebno za varstvo pred jablanovim škrlupom pravočasno obnoviti fungicidno oblogo. Prednost dajemo preventivnim pripravkom, ki imajo tudi določeno kratkotrajno kurativno delovanje: DELAN PRO (2,5 l/ha), DELAN 700 WG (0,75 kg/ha), CHORUS 50 WG (0,45 kg/ha), SYLLIT 400 SC (1,9 l/ha), SYLLIT 544 SC (1,4 l/ha; Syllit: uporaba v času cvetenja lahko povzroča mrežavost plodov), FABAN (1,2 l/ha), MYTHOS (1,5 l/ha), SCALA (1,125 l/ha) ali PYRUS 400 SC (1 l/ha; do konca cvetenja). Če bi od začetka padavin preteklo daljše obdobje (listje omočeno 48 ur ali več), pride v poštev uporaba kurativno delujočih: MAVITA 250 EC (0,2 l/ha), SCORE 250 EC (0,2 l/ha), DIFCOR 250 EC (0,2 l/ha), DUAXO KONCENTRAT (3,3 l/ha) ali DIFENZONE (0,2 l/ha). Zaradi boljše zaščite jih je smiselno kombinirati (izjeme so: Syllit, Delan pro in Faban) z dotikalnimi fungicidi: ANTRACOL (0,2 % konc.), ANTRACOL WG 70 (0,2 % konc.), DITHANE DG Neotec (2 kg/ha), DITHANE M-45 (2 kg/ha), MANFIL 75 WG (2 kg/ha; le jablana), MANFIL PLUS 75 WG (2 kg/ha), MANFIL 80 WP (2 kg/ha; le jablana), MANKOZ 75 WG (2 kg/ha), PENNCOZEB 75 DG (2,5 kg/ha; le jablana), PINOZEB M-45 (2 kg/ha; le jablana), POLYRAM DF (2 kg/ha), THIRAM 80 WG (v 3 kg/ha proti škrlupu na jablani; na hruški proti rjavi hruševi pegavosti), MERPAN 80 WDG (1,88 kg/ha), ORTHOCIDE 80 WG (2 kg/ha), SCAB 80 WG (1,9 kg/ha), SCAB 480 SC (3,13 l/ha). Možna je tudi raba pripravka CURATIO – ŽVEPLENOAPNENA BROZGA (6 l/ha na 1m višine krošnje; dovoljenje za nujne primere) in je sprejemljiva tudi v ekološki pridelavi sadja.

Obnovo zaščitne fungicidne obloge načrtujte pred napovedanimi padavinami. Obloga je izprana, ko pade 30 l dežja. Razmiki med tretiranji so v tem obdobju prilagojeni tudi intenzivnemu priraščanju listne površine.

Priporočljivo je dodajanje pripravkov na osnovi žvepla, ki zavirajo razvoj jablanove pepelovke in pršic. V odmerku 5-6 kg/ha je možna uporaba: COSAN, KUMULUS DF, PEPELIN WG, THIOVIT JET, VINDEX 80 WG, MICROTHIOL SPECIAL, oz. POL-SULPHUR 800 SC ali SYMBIOTICA FITO – TEKOČE ŽVEPLO (oba v odmerku 6-7 l/ha). Kjer so okužbe s pepelovko močne, je potrebno uporabiti sintetična sredstva kot so: LUNA EXPERIENCE (0,75 l/ha), SERCADIS (0,25 l/ha), STROBY WG (0,2 kg/ha), FLINT (100 – 150 g/ha), ZATO 50 WG (100 – 150 g/ha) ali TERCEL (2,5 kg/ha).

Po zaključenem cvetenju je potrebno obnoviti nanos NEEMAZAL – T / S (1,5 l/ha na meter višine krošnje), ki učinkuje proti sadnemu listnemu duplinarju, listnimi ušem in zmanjšuje škodljivost jabolčne grizlice.

Če je bil prag škodljivost jabolčne grizlice presežen (na bele lepljive plošče ulovljenih skupno 30 osic) je za zaščito pridelka možno poseči po pripravkih kot so: MOSPILAN 20 SG (0,04 % konc.), MOSPILAN SG (0,04 % konc.), MOKSYCAN 20 SG (0,04 % konc.), CALYPSO SC 480 (0,3 l/ha) ali ACTARA 25 WG (200 g/ha); kateri učinkujejo tudi na listne uši.

V tem obdobju iz nasada odstranite bele lepljive plošče s katerimi ste spremljali nalet osic jabolčne grizlice.

Pridelovalcem jabolk in hrušk sporočamo, da smo pri spremljanju razvoja jabolčnega zavijača v zadnji dekadi aprila na feromonskih pasteh zabeležili povečan ulov metuljev. Pozorni bodite na okoljske pogoje, ki usmerjajo njegov nadaljnji razvoj. Na zgodnejših legah so trenutne temperaturne vsote pri pragu 10 °C med 180 in 190 °C ter na hladnejših parcelah okoli 160 °C. Padavine nekoliko upočasnjujejo njegov razvoj, a lahko aktivne varstvene ukrepe predvidevamo že ob zaključevanju prve dekade maja.

Pred tretiranjem s FFS odstranite morebitno cvetočo podrast ter preprečite zanašanje na sosednje površine. Priporočamo, da nanos FFS opravite v večernem času, ko ni možnosti vpliva na čebele. Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.


Datum objave obvestila: 04.05.2018 13:03
Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Objavil/a: BAJEC Domen
Pripravil: Domen Bajec
Seznam registriranih FFS