36. VARSTVO VINSKE TRTE - 04.05.2018 13:01 - Zaključeno


Razvoj vinske trte poteka zelo hitro. Odvisno od sorte in lege, imajo trsi razvitih 5 do 7 listov (15-17 po lestvici BBCH).

V aktualnih dneh s spremenljivim vremenom so pričakovane primarne okužbe s peronosporo vinske trte. Za varstvo vinogradov priporočamo preventivno zaščito z enim od sredstev: FOLPAN 80 WDG (1,25 kg/ha), FOLPAN 50 SC (2 l/ha), FOLLOW 80 WG (1,25 kg/ha), POLYRAM DF (2,4 kg/ha), DITHANE DG NeoTec (2 kg/ha), DITHANE M-45 (2 kg/ha), ANTRACOL (2 kg/ha), ANTRACOL WG 70 (2 kg/ha), MANFIL 75 WG (2 kg/ha), MANFIL PLUS 75 WG (2 kg/ha), MANFIL 80 WP (2 kg/ha), PENNCOZEB 75 DG (2 kg/ha), PINOZEB M-45 (2 kg/ha), MANKOZ 75 WG (2 kg/ha), DAIMYO F (2,5 l/ha), VIDERYO F (2,5 l/ha), VINCYA F (2,5 l/ha), UNIVERSALIS (2 l/ha; deluje tudi na oidij vinske trte),…

Z dodajanjem ŽVEPLOVIH PRIPRAVKOV v odmerku 3 do 8 kg/ha (THIOVIT JET, COSAN, KUMULUS DF, MICROTHIOL SPECIAL, PEPELIN WG, MOČLJIVO ŽVEPLO KARSIA DF, VINDEX 80 WG,…) zmanjšujete možnost okužb oidija in črne pegavosti vinske trte.

Žveplo učinkuje tudi na pojave pršic trsne kodravosti (akarinoze) in trsne pršice (erinoze). Izrazitejše napade trsne pršice tretirajte s pripravkom VERTIMEC PRO (1 l/ha, oz. 10 ml na 100 m2).

Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.


Datum objave obvestila: 04.05.2018 13:01
Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Objavil/a: BAJEC Domen
Pripravil: Domen Bajec
Seznam registriranih FFS