30. OBVESTILO O VARSTVU POSEVKOV SONČNIC PRED PLEVELI - 30.04.2018 12:26 - Zaključeno


Navajamo aktualni seznam vseh dovoljenih herbicidov za zatiranje plevelov v sončnicah.

 

Preglednica herbicidov, registriranih v RS v letu 2018, za uporabo v posevkih sončnic

po setvi pred vznikom sončnic in plevelov

 

Fitofarmacevtsko sredstvo,

zatira plevele

 

Aktivna snov

 

F

 

Odmerek

 

Čas uporabe

sončnica BBCH

 

Karenca in opombe

 

AFALON**

E. Š. pl.

linuron

SC

2,0 - 2,1 L/ha

Preem

ČU, ** zaloge v uporabi do 3.6.2018

CHALLENGE

Š. in O. pl.

aklonifen

SC

4,0 L/ha

Preem 00-08

90 dni

 

*DUAL GOLD 960 EC

E. O. in Š. pl.

S-metolaklor

EC

1,0 - 1,3 L/ha izven VVO

1,0 L/ha na VVO

Preem

 

ČU

 

*EFICA 960 EC

E. O. in nekatere vrste Š. pl.

S-metolaklor

EC

1,0 - 1,3 L/ha

1,0 L/ha na VVO

Preem

 

ČU

 

SHARPEN 33 EC E. O. in Š. pl.

pendimetalin

SC

3,0 - 5,0 L/ha

Preem 00-10

ko klični listi prodrejo skozi zemljo na površje

ČU

SHARPEN 40 SC E. O. in Š. pl.

pendimetalin

SC

2,5 - 4,0 L/ha

Preem 00-10

ko klični listi prodrejo skozi zemljo na površje

ČU

STOMP AQUA

E. O. in nekat. Š. pl.

pendimetalin

CS

2,9 L/ha

Preem

 

ČU

 

 

Preglednica herbicidov, registriranih v RS v letu 2018, za uporabo v posevkih sončnic

po vzniku sončnic in plevelov

 

Fitofarmacevtsko sredstvo,

zatira plevele

 

Aktivna snov

 

F

 

Odmerek

 

Čas uporabe

sončnica BBCH

 

Karenca in opombe

 

FOCUS ULTRA

E. in Večl. O. pl. in samosevci žit

cikloksidim

EC

2,0 L/ha oz.

1,0 L/ha+1,0L/ha

močila DASH HC

4,0 L/ha oz.

2,0 L/ha+2,0L/ha

močila DASH HC

Po 12-19

 

 

Po 12-19

ČU,

enoletni oz. pl. in samosevci žit (BBCH 12-29)

večletni oz. pl. visoki do 15 cm, oziroma (BBCH 13-15)

FUSILADE FORTE

E. in Večl. O. pl.

(razen enoletne latovke Poa annua)

fluazifop-p-butil

 

EC

0,8 - 2,0 L/ha

 

Po

90 dni,

0,8 L/ha za zatiranje E. O. pl.;

1,3 L/ha za zatiranje Večl. O. plevela (Sorghum halepense), s predhodno medvrstno obdelavo tal, s katero se razreže rizome; 1,5-2,0 L/ha za zatiranje Večl. O. plevela (Cynodon dactylon, Elymus repens)

QUICK 5 EC

E. in Večl. O. pl.

 

kvizalofop-p-etil

EC

1,0 - 2,0 L/ha

 

Po

ČU,

pleveli od 2 listov do konca razraščanja (BBCH 12-29).

 

Legenda:

E. – enoletni, Večl. – večletni, O. – ozkolistni, Š. – širokolistni, pl. – pleveli

Preem - uporaba herbicidov pred vznikom posevka in plevelov, Po - uporaba herbicidov po vzniku posevka, razvojna faza sončnic (npr. BBCH 12) = razvita dva lista sončnice, Po + M - uporaba herbicidov po vzniku posevka in plevelov + obvezno dodajanje močila, ČU- karenca zagotovljena s časom uporabe,

* za FFS velja omejitev uporabe na najožjih vodovarstvenih območjih (VVO1), pri pridelovalcih v izbranih KOPOP ukrepih!!! FFS** zaloge v uporabi do…

Pri škropljenju dosledno upoštevajte vsa navodila za uporabo in omejitve!

JAVNA SLUŽBA ZA VARSTVO RASTLIN


Datum objave obvestila: 30.04.2018 12:26
Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
Objavil/a: SILVO Zveplan
Pripravil: Silvo Zveplan
Seznam registriranih FFS