33. OBVESTILO ZA ZATIRANJE GLIVIČNIH BOLEZNI V OZIMNEM JEČMENU - 26.04.2018 10:33 - Zaključeno


Fenološki razvoj posevkov koruze

Ozimni ječmen je na njivah s težkimi, nepropustnimi oz. sušnimi tlemi v razvoju nabrekanja listne nožnice do prvih vidnih res (BBCH 41 - 49). Posevek je v tem obdobju zelo občutljiv za okužbo z ramularijsko pegavostjo ječmena (Ramularia collo-cygni). Gliva povzroča sušenje listja, stebla in resic ječmena. Povzroči lahko do 25% škode, v obliki zmanjšanja količine in kakovosti pridelka.

Zatiranje bolezni

Priporočamo, da pregledate posevke in tam kjer je ozimni ječmen v razvojni fazi vidne prve resice (BBCH 47) izvedete zaščito posevka, če je možno še pred prvimi padavinami. Za zatiranje omenjene bolezni so registrirana naslednja sredstva: AMISTAR OPTI* (2,5 L/ha), ELATUS ERA (1 L/ha), ELATUS PLUS (1 L/ha), LIBRAX (1,33 - 2,0 L/ha), PRIAXOR EC (1,5 L/ha), SEGURIS XTRA (1 L/ha), SILTRA XPRO (1 L/ha), in ZANTARA (1,5 L/ha). Škropljenje lahko združite s predvidenim škropljenjem prosti ječmenovi mrežasti pegavosti in ječmenovemu listnemu ožigu. Registrirani pripravki za omenjeni bolezni so navedeni v obvestilu iz dne 23.04.2018: http://agromet.mkgp.gov.si/PP/Notices/Details?NoticeID=10589 . Smiselno je izbirati pripravke, ki delujejo na vse tri omenjene glivične bolezni.

Pozorni bodite na omejitve pri varstvu vodotokov. Pred uporabo fitofarmacevtskega sredstva natančno preberite in upoštevajte navodila za uporabo.


Datum objave obvestila: 26.04.2018 10:33
Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Objavil/a: RODIČ Karmen
Uredila: Karmen Rodič
Seznam registriranih FFS