32. OBVESTILO ZA ZATIRANJE PLEVELOV V KORUZI - 26.04.2018 10:33 - Zaključeno


Fenološki razvoj posevkov koruze

Na območju Dolenjske, Posavja in Bele krajine ste začeli s setvijo koruze. Pred izbiro pripravka preglejte posevke, ocenite zapleveljenost in razvojno fazo rastlin. Pri tehnologiji pridelave koruze se nagibamo k zatiranju plevelov po vzniku koruze in plevelov. Kot prvi ukrep priporočamo uporabo česal, kasneje pa lahko za korekcijo uporabite herbicide. Najbolj optimalen čas za njihovo uporabo je, ko ima koruza dva do štiri liste (BBCH 12 – 14). Zaradi antirezistenčne strategije je priporočljivo s herbicidi ''kolobariti'', kar pomeni, da ne uporabljate istih pripravkov več let zapored, temveč jih zamenjajte s pripravki z drugimi aktivnimi snovmi.

Škropljenje s herbicidi

V razvojni fazi od vznika do dveh listov lahko uporabite naslednje pripravke: ADENGO (0,44 L/ha,), CALLARIS PRO (2 – 2,3 L/ha), CALLISTO 480 SC (0,15-0,3 L/ha), DUAL GOLD 960 EC * (1-1,5 L/ha, do 1 lista), EFICA 960 EC (1 – 1,5 L/ha), KOBAN TX (4 L/ha), LUMAX (0,25-4 L/ha), MERLIN FLEXX (0,4 L/ha,), PRIMEXTRA TZ GOLD 500 SC * (2,5 4,5 L/ha, do 1 lista), SHARPEN 40 SC (2,5-4 L/ha, do 1 lista), SHARPEN 33 EC (3-5 L/ha, do 1 lista), STOMP AQUA (3,3 L/ha), SUCCESSOR 600 * (2 L/ha).

V razvojni fazi od dveh listov naprej lahko uporabite: AKRIS * (3 L/ha, do 6 listov), ALISEO * (70 g/ha, do 8 listov), ALISEO PLUS * (70 g/ha, do 6 lista), ARIGO * (330 g/ha, do 8 listov), ARRAT * (0,2 kg/ha, do 6 lista), BASAGRAN * (1,5-2 L/ha, do 7 lista), BASAGRAN 480 * (1,5-2 L/ha, do 7 lista), BANDERA * (1 L/ha, do 8 listov), BANVEL 480 S (0,6 L/ha, od 3-6 listov), CALLAM (300 g/ha), CAMBIO * (2-3 L/ha, do 7 lista), CAPRENO (0,3 L/ha, do 6 listov), CLIOPHAR 600 SL (0,16-0,2 L/ha, do 6 listov), ELUMIS *(1,5 L/ha, do 8 listov), ENTAIL * (170 ml,/ha, od 3 do 5 listov), ESTERON (1 L/ha, od 4 do 5 listov), EQUIP (2-2,5 L/ha, do 6 listov), FOCUS ULTRA (1-4 L/ha, do 8 listov), DICASH * (0,6 L/ha, do 8 listov), HARMONY 50 SC (22,5 g/ha, do 8 listov), KALIMBA (0,6 L/ha, do 8 listov), KELVIN * (1 L/ha, od 3 listov naprej), KELVIN OD * (1 L/ha, od 4 do 7 listov), LAUDIS (1,15-2,25 L/ha, do 8 listov), LAUDIS WG 30 (0,25-0,5 kg/ha, do 8 listov), LONTREL 100 * (1-1,2 L/ha, do 5 lista), MILAGRO EXTRA 6 OD * (0,75 L/ha, do 8 listov), MILAGRO 240 SC * (170 ml/ha, od 3 do 6 listov), MOTIVELL * (1 L/ha, od 3 do 7 lista), MOTIVEL EXTRA 6 OD * (0,75 L/ha, do 8 listov), MONSOON ACTIVE (1-2 L/ha, do 6 listov), MURAL (0,6 – 0,75 L/ha), MUSTANG 306 SE (0,5-0,6 L/ha, od 4 do 5 listov), NICOSH * (1 L/ha, od 3 do 6 listov), NAGANO (0,5 – 1,0 L/ha), NIKITA (0,45 kg/ha), OSORNO (1,5 L/ha, do 8 listov), PEAK 75 WG (20-30 g/ha, do 7 lista), PRIMERO * (1 L/ha, do 8 listov), SAMSON 4 SC * (1 L/ha, do 8 listov), SAMSON EXTRA 6 OD * (0,75 L/ha, do 8 listov), SPANDIS (0,4 kg/ha), STARANE FORTE (0,54 L/ha, od 2 do 6 listov), TALISMAN (1,125 L/ha), TAROT 25 WG * (50-60 g/ha, do 8 listov), TEMSA (1,5 L/ha, do 8 listov) ali TANDUS 200 EC (1 L/ha, od 3 do 6 listov).

Natančen opis pripravkov si lahko pogledate na: http://www.kmetijskizavod-nm.si/nasveti/varstvorastlin , (herbicidi v koruzi 2018).

Z * označeni pripravki niso dovoljeni za uporabo na VVO območjih. Natančen seznam pripravkov je dostopen na naslednji povezavi: http://www.kmetijskizavod-nm.si/nasveti/varstvorastlin (pripravki prepovedani na VVO območjih).

Pozorni bodite na omejitve pri varstvu vodotokov. Pred uporabo fitofarmacevtskega sredstva natančno preberite in upoštevajte navodila za uporabo.


Datum objave obvestila: 26.04.2018 10:33
Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Objavil/a: RODIČ Karmen
Uredila: Karmen Rodič
Seznam registriranih FFS