30. VARSTVO JABLAN IN HRUŠK - 25.04.2018 14:40 - Zaključeno


Jablana zaključuje cvetenje (67-69 po lestvici BBCH), med tem ko so hruške že odcvetele.

V prihajajočem obdobju spremenljivega vremena priporočamo za preventivno varstvo pred jablanovim škrlupom pravočasno obnovo zaščitne fungicidne obloge (še pred napovedanimi padavinami). Uporabite lahko dotikalne pripravke: ANTRACOL (0,2 % konc.), ANTRACOL WG 70 (0,2 % konc.), DITHANE DG Neotec (2 kg/ha), DITHANE M-45 (2 kg/ha), MANFIL 75 WG (2 kg/ha; le jablana), MANFIL PLUS 75 WG (2 kg/ha), MANFIL 80 WP (2 kg/ha; le jablana), MANKOZ 75 WG (2 kg/ha), PENNCOZEB 75 DG (2,5 kg/ha; le jablana), PINOZEB M-45 (2 kg/ha; le jablana), POLYRAM DF (2 kg/ha), THIRAM 80 WG (v 3 kg/ha proti škrlupu na jablani; na hruški proti rjavi hruševi pegavosti), MERPAN 80 WDG (1,88 kg/ha), ORTHOCIDE 80 WG (2 kg/ha), SCAB 80 WG (1,9 kg/ha), SCAB 480 SC (3,13 l/ha). Sicer dajemo v teh dneh prednost sredstvom, ki imajo tudi določeno kratkotrajno kurativno delovanje: SYLLIT 400 SC (1,9 l/ha), SYLLIT 544 SC (1,4 l/ha; Syllit: uporaba v času cvetenja lahko povzroča mrežavost plodov), DELAN PRO (2,5 l/ha), DELAN 700 WG (0,75 kg/ha), CHORUS 50 WG (0,45 kg/ha), FABAN (1,2 l/ha), MYTHOS (1,5 l/ha), SCALA (1,125 l/ha) ali PYRUS 400 SC (1 l/ha; do konca cvetenja). Kurativno delujejo MAVITA 250 EC (0,2 l/ha), SCORE 250 EC (0,2 l/ha) ali DIFCOR 250 EC (0,2 l/ha). Zaradi boljše preventive je slednje smiselno kombinirati (izjeme so Syllit, Delan pro in Faban) z dotikalnimi fungicidi. Možna je tudi raba pripravka CURATIO – ŽVEPLENOAPNENA BROZGA (6 l/ha na 1m višine krošnje; dovoljenje za nujne primere) in je sprejemljiva tudi v ekološki pridelavi sadja.

Obnovo zaščitne fungicidne obloge načrtujte pred napovedanimi padavinami. Obloga je izprana, ko pade 30 l dežja. Razmiki med tretiranji so v tem obdobju prilagojeni še priraščanju listne površine in cvetenju. V času cvetenja se (tudi zaradi varstva pred širjenjem hruševega ožiga) posegom v nasadih izogibamo.

Priporočljivo je dodajanje pripravkov na osnovi žvepla, ki zavirajo razvoj jablanove pepelovke in pršic. V odmerku 5-6 kg/ha je možna uporaba: COSAN, KUMULUS DF, PEPELIN WG, THIOVIT JET, VINDEX 80 WG, MICROTHIOL SPECIAL, oz. POL-SULPHUR 800 SC ali SYMBIOTICA FITO – TEKOČE ŽVEPLO (oba v odmerku 6-7 l/ha). Kjer so okužbe s pepelovko močne, je potrebno uporabiti sintetična sredstva kot so: LUNA EXPERIENCE (0,75 l/ha), SERCADIS (0,25 l/ha), STROBY WG (0,2 kg/ha), FLINT (100 – 150 g/ha), ZATO 50 WG (100 – 150 g/ha) ali TERCEL (2,5 kg/ha)

V primeru napada gosenic pedicev in zavijačev priporočamo varstvo z NEEMAZAL – T / S (1,5 l/ha na meter višine krošnje), ki učinkuje še proti sadnemu listnemu duplinarju in listnimi ušem, zmanjšuje pa tudi škodljivost jabolčne grizlice. Za večjo učinkovitost je ponovitev nanosa predvidena po zaključenem cvetenju (čez 10-14 dni), v času intenzivnega pridobivanja listne površine. Učinek na škodljive vrste gosenic imata tudi pripravka na osnovi Bacillus thuringhiensis (LEPINOX PLUS in AGREE WG v odmerku 1 kg/ha). Vsa tri sredstva so dovoljena tudi v ekološki pridelavi.

Ko bo prag škodljivost jabolčne grizlice presežen (na bele lepljive plošče ulovljenih skupno 30 osic) je za zaščito pridelka možno poseči tudi po pripravkih kot so: MOSPILAN 20 SG (0,04 % konc.), MOSPILAN SG (0,04 % konc.), MOKSYCAN 20 SG (0,04 % konc.), CALYPSO SC 480 (0,3 l/ha) ali ACTARA 25 WG (200 g/ha); kateri učinkujejo tudi na listne uši. Po zaključenem cvetenju ne pozabite odstraniti bele lepljive plošče, na katere se sicer lahko lovijo tudi koristni organizmi.

Pred tretiranjem s FFS odstranite morebitno cvetočo podrast ter preprečite zanašanje na sosednje površine. Priporočamo, da nanos FFS opravite v večernem času, ko ni možnosti vpliva na čebele. Kvaliteten nanos lahko opravite le v mirnem vremenu. Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.


Datum objave obvestila: 25.04.2018 14:40
Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Objavil/a: BAJEC Domen
Pripravil: Domen Bajec
Seznam registriranih FFS