28. OBVESTILO ZA ZATIRANJE BOLEZNI V OZIMNIH ŽITIH - 23.04.2018 14:47 - Zaključeno


Fenološki razvoj posevkov pšenice in ječmena

Posevki ozimnih žit so na območju JV Slovenije večinoma v razvojni fazi kolenčenja (BBCH 32).

Zatiranje bolezni

Po dolgi zimi v žitih opažamo predvsem povečan pojav ječmenovega listnega ožiga, ječmenove mrežaste pegavosti. V pšenici pa pojav listnih pegavosti. Trenutno suho vreme ne dopušča okužb, je pa kljub temu potrebno biti pozoren na presežene pragove.

Na pšenici je prag za listno pegavost presežen, če najdemo pege na zgornjih treh listih pri več kot 10 % rastlin. Prvo škropljenje proti lahko opravite z enim od naslednjih pripravkov: AMISTAR EXTRA (0,6 – 1,0 L/ha), AMISTAR OPTI (2,5 L/ha), ARCHER MAX (1 L/ha), AVOCA SUPER (2 L/ha), BUZZ ULTRA DF (0,33 kg/ha), CARAMBA (1,5 L/ha), COMRADE (0,75 L/ha), ELATUS ERA (1 L/ha), ELATUS PLUS (0,75 L/ha, ), EMINENT 125 EW (1 L/ha), FALCON EC 460 (0,6 L/ha), KEYPRO (1 L/ha), LIBRAX (1,33-2,0 L/ha), MIRADOR FORTE (1,5 – 2 L/ha), ORIUS 25 EW (1 L/ha), OPUS 1 (1 – 1,5 L/ha), PRIAXOR EC (1,5 L/ha), PROCEED (2 L/ha), PROPI 25 EC (0,5 L/ha), PROSARO (1 L/ha), SEGURIS XTRA (1 L/ha), SPHERE 535 SC (0,3 – 0,5 L/ha), TAZER 250 SC (0,8 L/ha), SEGURIS XTRA (1 L/ha), ZANTARA (1,5 L/ha) ali ZAMIR (1,5 L/ha).

Pri ječmenu je prag za ječmenov listni ožig presežen, ko je na listih razvitih 35 % posameznih peg, pri ječmenovi mrežasti pegavosti pa če se na 10% rastlin pojavijo pege vsaj na treh listih. Za prvo tretiranje uporabite pripravek, ki bo zatiral obe bolezni. Izbirate lahko med naslednjimi sredstvi: AMISTAR EXTRA (0,6 - 1,0 L/ha), AMISTAR OPTI (2,5 L/ha), ARCHER MAX (1 L/ha), ELATUS ERA (1,0 L/ha), ELATUS PLUS (0,75 L/ha), FALCON EC 460 (0,6 L/ha), LIBRAX (1,33 – 2,0 L/ha), OPUS 1 (1,0 – 1,5 L/ha), PRIAXOR EC (1,5 L/ha), PROSARO (1,0 L/ha), RETENGO (1,25 L/ha), SILTRA XPRO (1,0 L/ha), SPHERE 535 SC (0,5 L/ha), TAZER 250 SC (0,8 L/ha), ZANTARA (1,5 L/ha), ZAMIR (1,5 L/ha).

Opis bolezni v žitih s slikovnim materialom je dostopen na spletni strani KGZS Novo mesto (http://www.kmetijskizavod-nm.si/nasveti/varstvorastlin , glivične bolezni v žitih 2018).

Tam kjer še niste zatirali plevelov je to potrebno storiti čim prej. Seznam pripravkov najdete na naslednji povezavi: http://agromet.mkgp.gov.si/PP/Notices/Details?NoticeID=10478

Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.


Datum objave obvestila: 23.04.2018 14:47
Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Objavil/a: RODIČ Karmen
Uredila: Karmen Rodič
Seznam registriranih FFS