51. VII. sestanek hmeljarjev - 06.09.2004 10:50 - Poslano


Sporočamo vam, da bo sedmi sestanek hmeljarjev v sredo , 11. avgusta 2004 , ko se bomo ob 9. uri zbrali na dvorišču Inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije. Na inštitutu si bomo najprej ogledali poskusne površine s poudarkom na vzgoji novih sort. Po ogledu bomo s sestankom nadaljevali pri hmeljarju g. Alojzu Rojniku v Spodnjih Grušovljah 2, ki je tudi gostitelj tega sestanka. Po ogledu hmeljišč (ogledali si bomo poskus z različnimi vrstami podorin) bomo s sestankom nadaljevali v obiralni hali pri g. Alojzu Rojniku. Na sestanku bodo sodelovali strokovnjaki Inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije in Oddelka za kmetijsko svetovanje pri Kmetijsko gozdarskem zavodu Celje. Spregovorili bomo o aktualnih ukrepih v pridelavi hmelja. Ob koncu sestanka bosta imela predstavitev g. Ivan Basle, Tabor (zastopnik za hmeljarsko mehanizacijo) in g. Mitja Brežnik iz Agrosaat-a. Vljudno vabljeni!

Pripravila: I. Friškovec, KGZ Celje, Oddelek za kmetijsko svetovanje


Datum objave obvestila: 06.09.2004 10:50
Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
Objavil/a: ZMRZLAK Marko
Pripravil: Marko Zmrzlak
Seznam registriranih FFS