27. OBVESTILO ZA PRIDELOVALCE ČEBULNIC - 23.04.2018 08:21 - Zaključeno


Na območju JV Slovenije, smo v posevku čebulnic (šalotka, drobnjak, česen, čebula), opazili vbode od porove zavrtalke.

V posevku česna in šalotke, je za zatiranje omenjenega škodljivca registriran pripravek PERFEKTHION (odmerek 0,6 l/ha), za manjšo uporabo. Dovoljeni sta dve tretiranji v eni rastni dobi, v časovnem interval od 7 do 14 dni, tretira se ob pojavu škodljivca. Za zatiranje v čebuli, šalotki in česnu lahko uporabite tudi pripravek KARATE ZEON 5 CS (odmerek 0,15 l/ha), zoper grizoče žuželke.

Na manjših površinah (vrtovi) priporočamo, da za varstvo posevkov čebulnic, le-te pokrijete z protiinsektno mrežo, preden muhe odložijo jajčeca na rastlino.

 

Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.


Datum objave obvestila: 23.04.2018 08:21
Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Objavil/a: PETERLIN Andreja
Pripravila: Peterlin Andreja
Seznam registriranih FFS