51. Spremljanje dozorevanja hmelja - 06.09.2004 10:50 - Poslano


Prva vzorčenja, ki smo jih opravili 2. avgusta kažejo, da razvoj strožkov letos zaostaja. Storžki tega kultivarja so na dan vzorčenja vsebovali v povprečju 2,5 odstotka alfa kislin v suhi snovi in 84 odstotkov vlage. Povprečna dolžina storžkov je 20,6 mm, teža 100 suhih sto r žkov pa je 6,4 g. Takšne vrednosti so značilne za obdobje okrog 25. julija. Glede na prve rezultate meritev parametrov tehnološke zrelosti predvidevamo, da bo Savinjski golding tehnološko dozorel okrog 20. avgusta.

Pred začetkom obiranja je priporočljivo opraviti analizo storžkov na vsebnost vlage in alfa kislin. Naberite okrog 2 l povprečnega vzorca storžkov. Vzorce nabirajte ob urah, ko ni rose in v dneh, ko ni padavin, sicer bodo podatki o vlagi storžkov neuporabni. Za določitev vlage napolnite storžk e v nepropustne kovinske škatlice, ki jih lahko dobite na Inštitutu. Vzorce lahko oddate vsak dan od 7.00 do 15.00 h na Inštitutu na Oddelku za rastline, tla in okolje (ga. Darja Zupanc, dr. Dušica Majer).

Pripravila: dr. Dušica Majer


Datum objave obvestila: 06.09.2004 10:50
Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
Objavil/a: ZMRZLAK Marko
Pripravil: Marko Zmrzlak
Seznam registriranih FFS