24. VARSTVO JABLAN IN HRUŠK - 20.04.2018 09:24 - Zaključeno


Hruške so v polnem cvetenju (65-67 po lestvici BBCH). V polnem cvetenju so tudi zgodnje sorte jablan, med tem ko kasnejše prehajajo iz stopnje balona (59-65 po BBCH).

Pri varstvu pred jablanovim škrlupom obveščamo pridelovalce, da so tekoči podatki o pogojih in poteku primarnih okužb na razpolago na povezavi: http://agromet.mkgp.gov.si/APP/Mod/VI/260. Z vsakimi padavinami postajajo izbruhi askospor škrlupa intenzivnejši, zato je potrebno nasade zaščititi preventivno, pred napovedanimi padavinami, z dotikalnimi fungicidi kot so: ANTRACOL (0,2 % konc.), ANTRACOL WG 70 (0,2 % konc.), DITHANE DG Neotec (2 kg/ha), DITHANE M-45 (2 kg/ha), MANFIL 75 WG (2 kg/ha; le jablana), MANFIL PLUS 75 WG (2 kg/ha), MANFIL 80 WP (2 kg/ha; le jablana), MANKOZ 75 WG (2 kg/ha), PENNCOZEB 75 DG (2,5 kg/ha; le jablana), PINOZEB M-45 (2 kg/ha; le jablana), POLYRAM DF (2 kg/ha), THIRAM 80 WG (v 3 kg/ha proti škrlupu na jablani; na hruški proti rjavi hruševi pegavosti), MERPAN 80 WDG (1,88 kg/ha), ORTHOCIDE 80 WG (2 kg/ha), SCAB 80 WG (1,9 kg/ha), SCAB 480 SC (3,13 l/ha). Kolikor traja dež dalj časa, priporočamo varstvo s sredstvi, ki imajo tudi določeno kratkotrajno kurativno delovanje: SYLLIT 400 SC (1,9 l/ha), SYLLIT 544 SC (1,4 l/ha), DELAN PRO (2,5 l/ha), CHORUS 50 WG (0,45 kg/ha), FABAN (1,2 l/ha), MYTHOS (1,5 l/ha), SCALA (1,125 l/ha) ali PYRUS 400 SC (1 l/ha; do konca cvetenja)). Zaradi boljše preventive jih je smiselno kombinirati (izjeme so Syllit, Delan pro in Faban) s predhodno navedenimi dotikalnimi fungicidi. Možna je tudi raba pripravka CURATIO – ŽVEPLENOAPNENA BROZGA (6 l/ha na 1m višine krošnje), ki ima v letu 2018 ponovno izdano dovoljenje za nujne primere v zvezi z varstvom rastlin (za 120 dni; http://www.kmetijskizavod-nm.si/file/7180/download/7967) in je sprejemljiva tudi v ekološki pridelavi sadja.

Obnovo zaščitne fungicidne obloge načrtujte pred napovedanimi padavinami. Obloga je izprana, ko pade 30 l dežja. Razmiki med tretiranji so v tem obdobju prilagojeni še priraščanju listne površine in cvetenju. V času cvetenja se (tudi zaradi varstva pred širjenjem hruševega ožiga) posegom v nasadih izogibamo.

Priporočljivo je dodajanje pripravkov na osnovi žvepla, ki zavirajo razvoj jablanove pepelovke in pršic. V odmerku 5-6 kg/ha je možna uporaba: COSAN, KUMULUS DF, PEPELIN WG, THIOVIT JET, VINDEX 80 WG, MICROTHIOL SPECIAL, oz. POL-SULPHUR 800 SC ali SYMBIOTICA FITO – TEKOČE ŽVEPLO (oba v odmerku 6-7 l/ha).

V mesecu aprilu pri pregledih nasadov pogosto opažamo pojave gosenic pedicev in zavijačev, katere poškodujejo cvetni nastavek in v nadaljevanju razvoja iznakazijo plodiče. Zaradi velikosti (3-5 mm) in obarvanosti (pogosteje svetli odtenki) so slabše opazne. Priporočamo varstvo z NEEMAZAL – T / S (1,5 l/ha na meter višine krošnje), ki učinkuje tudi proti sadnemu listnemu duplinarju in listnimi ušem. Za večjo učinkovitost je ponovitev nanosa predvidena po zaključenem cvetenju (čez 10-14 dni), v času intenzivnega pridobivanja listne površine. Učinek na škodljive vrste gosenic imata tudi pripravka na osnovi Bacillus thuringhiensis (LEPINOX PLUS in AGREE WG v odmerku 1 kg/ha). Vsa tri sredstva so dovoljena tudi v ekološki pridelavi.

Ob začetku cvetenja boste v nasade jablan za spremljanje jabolčne grizlice namestili BELE LEPLJIVE PLOŠČE. Prag škodljivosti bo presežen, ko se ulovi 30 ali več osic. Po zaključenem cvetenju boste plošče odstranili.

Proti napadom sesajočih žuželk (npr. mlajši in bujnejši nasadi hrušk) še vedno svetujemo obnavljanje zaščitnega nanosa kaolinskih glin. Pristop z metodo odvračanja deluje na fizikalni osnovi in je usmerjen na znižanje stopnje napada hruševih bolšic. Ob povečani porabi vode (700-1000 l/ha) lahko uporabite npr. CUTISAN ali MALUSAN (odmerek 30 kg/ha), fino mleti kaolin brez primesi, sicer namenjen zmanjšanju mrežavosti plodov jablan in hrušk. Pristop je možno uporabiti v integrirani in ekološki pridelavi sadja.

Gostejše populacije škodljivih vrst pršic in listnih uši sledimo zlasti pri pregledih nasadov jablan in hrušk, kjer je bilo varstvo rastlin po lanskoletni pozebi varčnejše.

Pridelovalce jabolk, ki za zmanjšanje škode jabolčnega zavijača uporabljate metodo zbeganja, opozarjamo na pravočasno namestitev feromonskih razpršilcev ISOMATE C TT, RAK 3 ali EXOSEX, katere je potrebno obvezno namestiti še pred začetkom let škodljive vrste. Ta čas v našem okolju sovpada z začetkom cvetenja, kar pomeni, da feromone namestite najkasneje v stadiju balona.

Pred tretiranjem s FFS odstranite morebitno cvetočo podrast ter preprečite zanašanje na sosednje površine. Priporočamo, da nanos FFS opravite v večernem času, ko ni možnosti vpliva na čebele. Kvaliteten nanos lahko opravite le v mirnem vremenu. Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.


Datum objave obvestila: 20.04.2018 09:24
Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Objavil/a: BAJEC Domen
Pripravil: Domen Bajec
Seznam registriranih FFS