19. VARSTVO JABLAN IN HRUŠK - 13.04.2018 13:10 - Zaključeno


Brsti jablan prehajajo iz stopnje rožnatih popkov v balonski stadij (57-59 po BBCH) in hruške iz balonskega stadija v cvetenje (59-61 po lestvici BBCH).

Nasade je potrebno preventivno ščititi pred okužbami jablanovega in hruševega škrlupa z dotikalnimi fungicidi kot so: ANTRACOL (0,2 % konc.), ANTRACOL WG 70 (0,2 % konc.), DITHANE DG Neotec (2 kg/ha), DITHANE M-45 (2 kg/ha), MANFIL 75 WG (2 kg/ha; le jablana), MANFIL PLUS 75 WG (2 kg/ha), MANFIL 80 WP (2 kg/ha; le jablana), MANKOZ 75 WG (2 kg/ha), PENNCOZEB 75 DG (2,5 kg/ha; le jablana), PINOZEB M-45 (2 kg/ha; le jablana), POLYRAM DF (2 kg/ha), THIRAM 80 WG (v 3 kg/ha proti škrlupu na jablani; na hruški proti rjavi hruševi pegavosti), MERPAN 80 WDG (1,88 kg/ha), ORTHOCIDE 80 WG (2 kg/ha), SCAB 80 WG (1,9 kg/ha), SCAB 480 SC (3,13 l/ha), SYLLIT 400 SC (1,9 l/ha), SYLLIT 544 SC (1,4 l/ha), DELAN PRO (2,5 l/ha), DELAN 700 WG (0,75 kg/ha; od konca cvetenja dalje)… Od razvoja mišjega ušesca dalje je pri registriranih pridelovalcih možna raba pripravka

CURATIO – ŽVEPLENOAPNENA BROZGA (6 l/ha na 1m višine krošnje), ki ima v letu 2018 ponovno izdano dovoljenje za 120 dni (http://www.kmetijskizavod-nm.si/file/7180/download/7967). Pripravek je možno uporabljati tudi v ekološki pridelavi sadja.

Ob dvigu temperatur nad 15 °C je priporočljivo dodajanje pripravkov na osnovi žvepla, ki zavirajo razvoj jablanove pepelovke in pršic. V odmerku 5-6 kg/ha je možna uporaba sredstev kot so: COSAN, KUMULUS DF, PEPELIN WG, THIOVIT JET, VINDEX 80 WG, MICROTHIOL SPECIAL ali POL-SULPHUR 800 SC (6 l/ha).

Obnovo zaščitne fungicidne obloge načrtujte pred napovedanimi padavinami. Obloga je izprana, ko pade 30 l dežja. Razmiki med tretiranji so v tem obdobju prilagojeni še priraščanju listne površine in cvetenju. V času cvetenja se (tudi zaradi varstva pred širjenjem hruševega ožiga) posegom v nasadih izogibamo.

Pridelovalcem priporočamo spremljanje razvoja ličink rdeče sadne pršice. V primeru ugotovljene prerazmnožitve pride pred cvetenjem v poštev uporaba sredstev kot sta KANEMITE SC (v odmerku 0,625 l/ha na 1 m višine krošnje) ali VERTIMEC PRO (0,125 l/ha),…

Kjer opažate povečan pojav mokaste jablanove ali zelene jablanove uši, je pred cvetenjem smiselno opraviti zaščito tudi s pripravkom TEPPEKI (0,14 kg/ha pri porabi vode 500 l na višinski meter krošnje na ha).

Ravno tako je še pred začetkom cvetenja v nasadih napadenih s sadnim listnim duplinarjem in listnimi ušmi priporočljiva raba pripravka NEEMAZAL – T / S (1,5 l/ha na meter višine krošnje). Slednji vpliva tudi na zmanjšanje pojava gosenic pedicev in zavijačev, ki poškodujejo cvetni nastavek in v nadaljevanju razvoja iznakazijo plodiče. Za večjo učinkovitost je ponovitev nanosa predvidena po zaključenem cvetenju (10-14 dni), v času intenzivnega pridobivanja listne površine. Sredstvo je dovoljeno tudi v ekološki pridelavi.

Ob začetku cvetenja boste v nasade jablan za spremljanje jabolčne grizlice namestili BELE LEPLJIVE PLOŠČE. Prag škodljivosti bo presežen, ko se ulovi 30 ali več osic. Po zaključenem cvetenju boste plošče odstranili.

Proti napadom sesajočih žuželk (npr. mlajši in bujnejši nasadi hrušk) še vedno svetujemo obnavljanje zaščitnega nanosa kaolinskih glin. Pristop z metodo odvračanja deluje na fizikalni osnovi in je usmerjen na znižanje stopnje napada hruševih bolšic. Ob povečani porabi vode (700-1000 l/ha) lahko uporabite npr. CUTISAN ali MALUSAN (odmerek 30 kg/ha), fino mleti kaolin brez primesi, sicer namenjen zmanjšanju mrežavosti plodov jablan in hrušk. Do cvetenja je nanos primerno večkrat ponoviti. Število ponovitev je odvisno od trajanja odlaganja jajčec hruševih bolšic in intenzivnosti izpiranja ob padavinah. Pristop je možno uporabiti v integrirani in ekološki pridelavi sadja.

Gostejše populacije škodljivih vrst pršic in listnih uši sledimo zlasti pri pregledih nasadov jablan in hrušk, kjer je bilo varstvo rastlin po lanskoletni pozebi varčnejše.

V nasadih jablan bodite pozorni še na nalet vrtnih zavrtačev, hroščkov iz skupine podlubnikov, kateri so s segrevanjem ozračja že postali aktivni. Hroščki z zavrtavanjem v deblo in poganjke izčrpajo sadike in starejša obolela drevesa, ki zato kmalu propadejo. Njihovo prisotnost ugotovite s pomočjo alkoholnih pasti (rdeče barvne plošče REBELL ROSSO ali jih sestavite sami iz rumenih lepljivih plošč, pod katere namestite 0,5 l plastenko z 2 dcl alkohola).

Pridelovalce jabolk, ki za zmanjšanje škode jabolčnega zavijača uporabljate metodo zbeganja, opozarjamo na pravočasno namestitev feromonskih razpršilcev. Za zatiranje jabolčnega zavijača v nasadih jablane so registrirani ISOMATE C TT, RAK 3 in EXOSEX. Slednji se lahko uporabi tudi v nasadih drugega pečkatega sadja in orehov. Razpršilce je v nasade potrebno obvezno namestiti še pred začetkom let škodljive vrste. Ta čas v našem okolju sovpada z začetkom cvetenja, kar pomeni, da boste feromone v nasadu obesili najkasneje v stadiju balona.

Pred tretiranjem s FFS odstranite morebitno cvetočo podrast ter preprečite zanašanje na sosednje površine. Priporočamo, da nanos FFS opravite v večernem času, ko ni možnosti vpliva na čebele. Kvaliteten nanos lahko opravite le v mirnem vremenu. Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.


Datum objave obvestila: 13.04.2018 13:10
Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Objavil/a: BAJEC Domen
Pripravil: Domen Bajec
Seznam registriranih FFS