15. OBVESTILO ZA ZATIRANJE KLJUNOTAJEV V OLJNI OGRŠČICI - 10.04.2018 13:03 - Zaključeno


Fenološki razvoj oljne ogrščice

Oljna ogrščica se trenutno nahaja v razvojni stopnji podaljševanja stebla (30 – 39 po BBCH).

Zatiranje škodljivcev repičnega kljunotaja (Ceutorhynchus napi)

Pri kontroli posevkov smo že opazili prve pojave repičnega kljunotaja (Ceutorhynchus napi), ki pa ne presegajo praga škodljivosti 2 - 4 hroščke na 10 rastlin oz. 5 hroščev na dan na rumeno posodo.

Pridelovalcem priporočamo, da pregledajo posevke. V primeru, da opazite presežen prag škodljivosti priporočamo uporabo enega izmed naslednjih pripravkov: DASKOR 440 (0,625 l/ha), DECIS 2,5 EC (0,3 L/ha), DECIS 100 EC (63 ml/ha), EVURE (0,625 l/ha), FASTAC 100 EC (0,1 L/ha), KAISO EG (150 g/ha), KARATE ZEON 5 CS (0,15L/ha), MAVRIK 240 EW (0,2 L/ha), POLECI (0,3 L/ha), SPARVIERO (0,075 l/ha).

Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja. V primeru uporabe insekticidnih sredstev bodite še posebno pozorni na varovanje čebel in ostalih opraševalcev.


Datum objave obvestila: 10.04.2018 13:03
Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Objavil/a: RODIČ Karmen
Uredila: Karmen Rodič
Seznam registriranih FFS