14. OBVESTILO ZA ZATIRANJE PLEVELOV V KRMNEM GRAHU - 06.04.2018 13:09 - Zaključeno


Fenološki razvoj krmnega graha

Krmni grah je na območju jugovzhodne Slovenije posejan (00 – 09 po BBCH), kmalu pričakujemo tudi vznik.

Zatiranje plevelov

Pred vznikom krmnega graha lahko plevele zatirate z: BOXER (5 L/ha), STALLION SYNC TEC (3 L/ha), STOMP AQUA (2,9 L/ha).

Po vzniku pa pridejo v poštev naslednja sredstva: AGIL 100 EC (0,75 – 1 L/ha), BASAGRAN (1,5 – 2 L/ha), BASAGRAN 480 (1,5 – 2 L/ha), FUSILADE FORTE (0,8 – 2 L/ha) ali ZETROLA (0,75-1,5 L/ha).

Podroben opis lastnosti herbicidov, dovoljenih za uporabo v posevkih krmnega graha, najdete na povezavi: http://www.kmetijskizavod-nm.si/nasveti/varstvorastlin (herbicidi v grahu).

Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.


Datum objave obvestila: 06.04.2018 13:09
Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Objavil/a: RODIČ Karmen
Uredila: Karmen Rodič
Seznam registriranih FFS