11. VARSTVO HRUŠK IN JABLAN - 06.04.2018 11:03 - Zaključeno


Brsti jablan so na stopnji mišjega ušesca (53 po lestvici BBCH). Hruške so v razvoju hitrejše in imajo že vidne (še zaprte) cvetne popke (55-56 po lestvici BBCH).

Nasade je potrebno preventivno ščititi pred okužbami jablanovega in hruševega škrlupa vedno pred padavinami. Na višjih in hladnejših legah še vedno pridejo v poštev pripravki na osnovi bakra. Njihova uporaba je smiselna zaradi širšega fungicidnega in baktericidnega delovanja proti številnim patogenom lesa jablane in hruške. Izbirate lahko med: CUPRABLAU Z 35 WP (3 kg/ha), CUPRABLAU Z 50 WP (2 kg/ha), CUPRABLAU Z ULTRA WP (2,5 kg/ha), KOCIDE 2000 (2 kg/ha), ali BIOTIP BAKROV FUNGICID PLUS (075 % konc.), ki ima možnost uporabe zalog do zalog 30.06.2018. Za preventivo proti hruševemu ožigu in drugim glivičnim obolenjem na deblu in koreninskem vratu pridejo v poštev tudi NORDOX 75 WG (1 kg/ha), CUPRABLAU Z 35 WG (0,48 kg/ha), oz. BADGE WP (2,9 kg/ha). Na toplejših legah pa so brsti s cvetnimi nastavki že preveč razviti in bo potrebno uporabiti dotikalne organske fungicide kot so: ANTRACOL (0,2 % konc.), ANTRACOL WG 70 (0,2 % konc.), DITHANE DG Neotec (2 kg/ha), DITHANE M-45 (2 kg/ha), MANFIL 75 WG (2 kg/ha; le jablana), MANFIL PLUS 75 WG (2 kg/ha), MANFIL 80 WP (2 kg/ha; le jablana), MANKOZ 75 WG (2 kg/ha), PENNCOZEB 75 DG (2,5 kg/ha; le jablana), PINOZEB M-45 (2 kg/ha; le jablana), POLYRAM DF (2 kg/ha), THIRAM 80 WG (v 3 kg/ha proti škrlupu na jablani; na hruški proti rjavi hruševi pegavosti), MERPAN 80 WDG (1,88 kg/ha), ORTHOCIDE 80 WG (2 kg/ha), SCAB 80 WG (1,9 kg/ha), SCAB 480 SC (3,13 l/ha), SYLLIT 400 SC (1,9 l/ha), SYLLIT 544 SC (1,4 l/ha), DELAN PRO (2,5 l/ha), DELAN 700 WG (0,75 kg/ha; od konca cvetenja dalje)… Od razvoja mišjega ušesca dalje je pri registriranih pridelovalcih možna raba pripravka CURATIO – ŽVEPLENOAPNENA BROZGA (6 l/ha), ki ima v letu 2018 ponovno izdano dovoljenje za 120 dni (http://www.kmetijskizavod-nm.si/file/7180/download/7967). Pripravek je možno uporabljati tudi v ekološki pridelavi sadja.

Na parcelah, kjer je bil s pregledom lesa v zimskem času ugotovljen visok potencial zimskih jajčec rdeče sadne pršice, lahko uporabite pripravek APOLLO 50 SC (0,4 l/ha; uporaba do stadija rožnatih popkov). Ob zaznanem množičnem izleganju ličink bo prišel v poštev tudi ZOOM 11 SC (500 ml/ha).

Z višanjem temperatur se je povečala tudi številčnost hroščkov jablanovega cvetožera, ki so v cvetne nastavke že začeli z odlaganjem jajčec. Hroščkom iz skupine rilčkarjev najenostavneje sledite z otresanjem vej in poganjkov nad svetlo podlago (karton ali platno). Priporočamo redne preglede brstov in beleženje števila vbodov. V nasadih s šibkim cvetnim nastavkom je prag škodljivosti 15% in 30% pri obilnejšem nastavku. Registrirani pridelovalci jabolk, pri katerih se škoda pojavlja redno, v primeru prekoračenega praga škodljivost uporabite sredstvo IMIDAN 50 WG (1 kg/ha pri porabi vode do 1000 l; sredstvo je nevarno za čebele), z dovoljenjem za nujne primere v zvezi varstvom rastlin. Za varstvo pred cvetožerom pride v poštev tudi SPADA 200 EC (2,5 kg/ha; zaloge v uporabi do 31.03.2019). Zaradi varovanja čebel in drugih opraševalcev se nanos opravi do najpozneje 14 dni pred cvetenjem jablane.

Pridelovalne površine, ki so pogosteje podvržene napadom sesajočih žuželk (npr. mlajši in bujnejši nasadi hrušk), priporočamo zaščitni pristop z metodo odvračanja. Nanos kaolinskih glin, ki delujejo na fizikalni osnovi, je usmerjen na znižanje stopnje napada hruševih bolšic. Ob povečani porabi vode (700-1000 l/ha) lahko uporabite npr. CUTISAN ali MALUSAN (odmerek 30 kg/ha), fino mleti kaolin brez primesi, sicer namenjen zmanjšanju mrežavosti plodov jablan in hrušk. Nanos je smiselno do cvetenja večkrat ponoviti. Število ponovitev je odvisno od trajanja odlaganja jajčec hruševih bolšic in intenzivnosti izpiranja ob padavinah. Pristop je možno uporabiti v integrirani in ekološki pridelavi sadja.

V nasadih jablan bodite pozorni še na nalet vrtnih zavrtačev, hroščkov iz skupine podlubnikov, kateri so s segrevanjem ozračja že postali aktivni. Hroščki z zavrtavanjem v deblo in poganjke izčrpajo sadike in starejša obolela drevesa, ki zato kmalu propadejo. Njihovo prisotnost ugotovite s pomočjo alkoholnih pasti (rdeče barvne plošče REBELL ROSSO ali jih sestavite sami iz rumenih lepljivih plošč, pod katere namestite 0,5 l plastenko z 2 dcl alkohola).

Pridelovalce jabolk, ki za zmanjšanje škode jabolčnega zavijača uporabljate metodo zbeganja, opozarjamo na pravočasno namestitev feromonskih razpršilcev. Za zatiranje jabolčnega zavijača v nasadih jablane so registrirani ISOMATE C TT, RAK 3 in EXOSEX. Slednji se lahko uporabi tudi v nasadih drugega pečkatega sadja in orehov. Razpršilce je v nasade potrebno obvezno namestiti še pred začetkom let škodljive vrste. Ta čas v našem okolju sovpada z začetkom cvetenja, kar pomeni, da boste feromone v nasadu obesili najkasneje v stadiju balona.

Za kvalitetnejši nanos poskrbite, da se aplikacija izvaja v mirnem vremenu. Priporočamo, da jo opravite v večernem času, ko ni možnosti vpliva na čebele. Pred tretiranjem odstranite morebitno cvetočo podrast ter preprečite zanašanje FFS na sosednje površine. Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.


Datum objave obvestila: 06.04.2018 11:03
Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Objavil/a: BAJEC Domen
Pripravil: Domen Bajec
Seznam registriranih FFS