9. VARSTVO KOŠČIČARJEV - 03.04.2018 17:24 - Zaključeno


Koščičaste sadne vrste izredno hitro napredujejo v razvoju.

Breskev je odprla brste in prehaja s socvetji v balonski stadij (57 – 59 po BBCH). Marelica je začela s cvetenjem (60 – 62 po BBCH). Češnja in slive odpirata cvetne brste: luske razprte, vidni svetlo zeleni deli brsta (53-55 po lestvici BBCH).

 

V nasadih breskev in nektarin pred napovedanimi padavinami proti breskovi kodravosti priporočamo varstvo s sintetičnimi organskimi fungicidi: SYLLIT 400 SC (2,25 l/ha), SYLLIT 544 SC (1,65 l/ha) ali od začetka cvetenja THIRAM 80 WG (ko je odprtih 10% cvetov / v manjših kulturah / v 0,2 % konc., oz. največ 3 kg/ha).

 

Za zaščito marelic pred cvetno monilijo na začetku cvetenja (odprtih 10 % cvetov) uporabite:

CHORUS 50 WG (0,5 kg/ha), ROVRAL AQUAFLO (1,5-2,25 l/ha), TOPSIN-M (1 kg/ha), SIGNUM (0,75 kg/ha), SWITCH 62,5 WG (1 kg/ha) ali SCORE 250 EC (0,45 l/ha). Možna je tudi uporaba pripravka SERENADE ASO (8 l/ha), ki pride v poštev tudi v ekološki pridelavi.

 

V nasadih češenj, višenj in sliv proti listni luknjičavosti koščičarjev ter nekaterim drugim glivičnim in bakterijskim obolenjem ukrepajte: CHAMPION 50 WG (2-3 kg/ha), CUPRABLAU Z 35 WG (1,6-2 kg/ha), CUPRABLAU Z 35 WP (2 kg/ha) ali BADGE WG (3,5 kg/ha).

 

Za kvalitetnejši nanos poskrbite, da se aplikacija izvaja v mirnem vremenu. Priporočamo, da jo opravite v večernem času, ko ni možnosti vpliva na čebele (navedena sredstva sicer niso nevarna za čebele).

Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.


Datum objave obvestila: 03.04.2018 17:24
Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Objavil/a: BAJEC Domen
Pripravil: Domen Bajec
Seznam registriranih FFS