8. VARSTVO HRUŠK IN JABLAN - 03.04.2018 17:22 - Zaključeno


Pridelovalce pečkatih sadnih vrst obveščamo, da jablane in hruške pospešeno brstijo. Brstom jablan so luskolisti razpokali in se razpirajo: vidne so konice zelenih listkov (53-54 po lestvici BBCH). Hruške so v razvoju hitrejše in imajo že vidne (še zaprte) cvetne popke.

Nasade je potrebno pred predvidenimi padavinami preventivno zaščititi pred primarnimi okužbami jablanovega in hruševega škrlupa s pripravki na osnovi bakra. Izbirate lahko med pripravki: CUPRABLAU Z 35 WP (3 kg/ha), CUPRABLAU Z 50 WP (2 kg/ha), CUPRABLAU Z ULTRA WP (2,5 kg/ha), KOCIDE 2000 (2 kg/ha), ali BIOTIP BAKROV FUNGICID PLUS (075 % konc.), ki ima možnost uporabe zalog do zalog 30.06.2018. Za preventivo proti hruševemu ožigu in drugim glivičnim obolenjem na deblu in koreninskem vratu pridejo v poštev tudi NORDOX 75 WG (1 kg/ha), CUPRABLAU Z 35 WG (0,48 kg/ha), oz. BADGE WP (2,9 kg/ha). Tretiranje s pripravki na osnovi bakra je priporočljivo zlasti zaradi širšega fungicidnega in baktericidnega delovanja proti številnim patogenom lesa jablane in hruške. Pri slednji zaradi pospešenega razvoja opozarjamo na možno fitotoksičnost, v tem primeru je smiselna uporaba dotikalnih organskih fungicidov..

Od razvoja mišjega ušesca dalje je pri registriranih pridelovalcih možna raba pripravka CURATIO – ŽVEPLENOAPNENA BROZGA (6 l/ha), ki ima v letu 2018 ponovno izdano dovoljenje za 120 dni (http://www.kmetijskizavod-nm.si/file/7180/download/7967). Pripravek je možno uporabljati tudi v ekološki pridelavi sadja.

V nasadih, kjer je bil s pregledom lesa v zimskem času ugotovljen visok potencial zimskih jajčec rdeče sadne pršice, lahko te dni, tik pred izleganjem uporabite pripravek APOLLO 50 SC (0,4 l/ha; uporaba do stadija rožnatih popkov). Ob zaznanem množičnem izleganju ličink bo prišel v poštev tudi ZOOM 11 SC (500 ml/ha).

Opaznejšega naleta hroščkov jablanovega cvetožera še nismo zabeležili. Številčnost hroščev iz skupine rilčkarjev najenostavneje sledite z otresanjem vej in poganjkov nad svetlo podlago (karton ali platno). Priporočamo redne preglede brstov in beleženje števila vbodov. V nasadih s šibkim cvetnim nastavkom je prag škodljivosti 15% in 30% pri obilnejšem nastavku. Registrirani pridelovalci jabolk, pri katerih se škoda pojavlja redno, v primeru prekoračenega praga škodljivost uporabite sredstvo IMIDAN 50 WG (1 kg/ha pri porabi vode do 1000 l; sredstvo je nevarno za čebele), z dovoljenjem za nujne primere v zvezi varstvom rastlin. Za varstvo pred cvetožerom pride v poštev tudi SPADA 200 EC (2,5 kg/ha; zaloge v uporabi do 31.03.2019). Zaradi varovanja čebel in drugih opraševalcev se nanos opravi do najpozneje 14 dni pred cvetenjem jablane.

Pridelovalne površine, ki so pogosteje podvržene napadom sesajočih žuželk (npr. mlajši in bujnejši nasadi hrušk), priporočamo zaščitni pristop z metodo odvračanja. Nanos kaolinskih glin, ki delujejo na fizikalni osnovi, je usmerjen na znižanje stopnje napada hruševih bolšic. Ob povečani porabi vode (700-1000 l/ha) lahko uporabite npr. CUTISAN ali MALUSAN (odmerek 30 kg/ha), fino mleti kaolin brez primesi, sicer namenjen zmanjšanju mrežavosti plodov jablan in hrušk. Nanos je smiselno do konca brstenja večkrat ponoviti. Število ponovitev je odvisno od trajanja odlaganja jajčec hruševih bolšic in intenzivnosti izpiranja ob padavinah. Pristop je možno uporabiti v integrirani in ekološki pridelavi sadja.

V nasadih jablan bodite pozorni še na nalet vrtnih zavrtačev, hroščkov iz skupine podlubnikov, kateri so s segrevanjem ozračja že postali aktivni. Hroščki z zavrtavanjem v deblo in poganjke izčrpajo sadike in starejša obolela drevesa, ki zato kmalu propadejo. Njihovo prisotnost ugotovite s pomočjo alkoholnih pasti (rdeče barvne plošče REBELL ROSSO ali jih sestavite sami iz rumenih lepljivih plošč, pod katere namestite 0,5 l plastenko z 2 dcl alkohola).

Pridelovalce jabolk, ki za zmanjšanje škode jabolčnega zavijača uporabljate metodo zbeganja, opozarjamo na pravočasno namestitev feromonskih razpršilcev. Za zatiranje jabolčnega zavijača v nasadih jablane so registrirani ISOMATE C TT, RAK 3 in EXOSEX. Slednji se lahko uporabi tudi v nasadih drugega pečkatega sadja in orehov. Razpršilce je v nasade potrebno obvezno namestiti še pred začetkom let škodljive vrste. Ta čas v našem okolju sovpada z začetkom cvetenja, kar pomeni, da boste feromone v nasadu obesili najkasneje v stadiju balona.

Za kvalitetnejši nanos poskrbite, da se aplikacija izvaja v mirnem vremenu. Priporočamo, da jo opravite v večernem času, ko ni možnosti vpliva na čebele. Pred tretiranjem odstranite morebitno cvetočo podrast ter preprečite zanašanje FFS na sosednje površine.

Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.


Datum objave obvestila: 03.04.2018 17:22
Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Objavil/a: BAJEC Domen
Pripravil: Domen Bajec
Seznam registriranih FFS