7. OBVESTILO ZA ZATIRANJE PLEVELOV V OZIMNIH ŽITIH - 03.04.2018 10:02 - Zaključeno


Fenološki razvoj ozimnih žit (pšenica, ječmen)

Ozimna žita so trenutno v razvojni fazi razraščanja (21 – 29 po lestvici BBCH). Sedaj je najbolj primeren čas za zatiranje plevelov. Zato pridelovalcem priporočamo, da pregledajo posevke na prisotnost plevelov. Pri odločanju za zaščitno sredstvo, upoštevajte plevelno zastopanost, razvojne stopnje posevkov, katere so odvisne od rastišč, terminov setve in vrste žita, priporočene odmerke ter poskrbite za kakovostno aplikacijo.

Zatiranje plevelov v ozimnih žitih

Z zatiranje plevelov v času razraščanja lahko uporabite naslednje pripravke: ALLIANCE (65-10 g/ha), ALISTER NEW (1 L/ha), ALLY SX (30 g/ha), ARRAT (0,2 kg/ha), ATLANTIS STAR (0,20 – 0,333 kg/ha), AXIAL (0,6-0,9 L/ha), AXIAL ONE (1 L/ha), BIATHLON 4D* (70 g/ha), BOUDHA (20 g/ha), CLIOPHAR 600 SL (0,16 – 0,2 L/ha), DUPLOSAN KV (2 l/ha), ERGON (70 g/ha), ESTERON (0,75-1 l/ha) (od BBCH 25 naprej), FINY (30 g/ha), GRANSTAR SUPER 50 SX (60 g/ha), GRODYL (20-40g/ha), HERBAFLEX* (2 l/ha) (do BBCH 25), HUSSAR OD (0,1 L/ha), HUSSAR PLUS (0,2 L/ha), LONTREL 100* (1-1,2 l/ha), MEZZO (20-30 g/ha), MUSTANG 306 SE (0,4-0,6 l/ha), PALLAS 75 WG (120-250g/ha), SAVVY (30 g/ha), SEKATOR OD (0,15 L/ha), STARANE FORTE (0,54 L/ha), STOMP AQUA (2,9 l/ha), TANDUS 200 EC (2 l/ha), TBM 75 WG (20 g/ha) ali U 46 M-fluid* (1 l/ha) (od BBCH 25 naprej).

* Pripravki niso primerni za uporabo v ukrepu POZ_FFSV in najožjih VVO.

Pri uporabi herbicidov v spomladanskem času bodite še posebej pozorni na vremenske pogoje in sicer upoštevajte dnevne in nočne temperature zraka. V času aplikacije naj bodo dnevne temperature vsaj med 8 – 10 °C, nočne pa nad lediščem.

Podrobnejše obvestilo z navedenimi lastnostmi priporočenih pripravkov registriranih v letu 2018 za zatiranje plevelov v žitih, je dostopno na spletni strani KGZS-Zavoda Novo mesto (http://www.kmetijskizavod-nm.si/nasveti/varstvorastlin ).

Pozorni bodite tudi na omejitve pri varstvu vodotokov. Pred uporabo fitofarmacevtskega sredstva natančno preberite in upoštevajte navodila za uporabo.


Datum objave obvestila: 03.04.2018 10:02
Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Objavil/a: RODIČ Karmen
Uredila: Karmen Rodič
Seznam registriranih FFS