2. Dovoljenji za nujne primere varstva sadnega drevja: IMIDAN 50 WG in CURATIO - ŽVEPLENOAPNENA BROZGA - 23.03.2018 13:48 - Zaključeno


Registrirane pridelovalce jabolk obveščamo o dovoljenju za nujne primere za pripravek IMIDAN 50 WG (U34330-18/2018/3 iz dne 22.02.2018), ki ga je izdala Uprava za varno hrano veterinarstvo in varstvo rastlin z namenom uporabe na jablani za zatiranje jablanovega cvetožera. V odmerku 1 kg/ha pri porabi vode 1000 l/ha se ga lahko v rastni dobi uporabi le enkrat, do najkasneje 14 dni pred cvetenjem jablane. Dovoljenje s podrobnejšimi pojasnili je dostopno na povezavi: http://www.kmetijskizavod-nm.si/file/7178/download/7965 .

 

Registrirani pridelovalci jabolk, hrušk, kutin in nešpelj, breskev, sliv, marelic, češenj, aktinidije in ameriških borovnic imajo po dovoljenju za nujne primere v zvezi z varstvom rastlin (št. U34330-44/2016/14 iz dne 22.02.2018) na voljo tudi pripravek CURATIO – ŽVEPLENO APNENA BROZGA. Obvestilo zastopnega podjetja je z naročilnico dostopno na povezavi: http://www.kmetijskizavod-nm.si/file/7180/download/7967 .


Datum objave obvestila: 23.03.2018 13:48
Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Objavil/a: BAJEC Domen
Pripravil: Domen Bajec
Seznam registriranih FFS