1. VARSTVO BRESKEV IN MARELIC - 23.03.2018 13:42 - Zaključeno


Pridelovalcem breskev in marelic sporočamo, da imata obe sadni vrsti močno napete cvetne brste. Luske so že razprte in ponekod so vidni svetlo zeleni deli brsta (51-53 po lestvici BBCH).

Trenutno nizke temperature na večini leg še vedno zadržujejo pospešeno odpiranje brstov. Upoštevajoč vremensko prognozo, se bo to spremenilo v prihajajočih dneh.

Z začetkom brstenja se pri koščičastih sadnih vrstah pričenja obdobje izpostavljenosti okužbam listne luknjičavosti koščičarjev. V nasadih breskev bodo ob naraščajočih temperaturah, s prvim dežjem, izpolnjeni tudi pogoji za okužbe z breskovo kodravostjo. Za preventivno varstvo svetujemo uporabo enega od pripravkov na osnovi bakra. Pri tem opozarjamo na večjo pazljivost, saj se ob nizkih temperaturah (dnevna temperatura zraka pod 8 ºC, nočna pod lediščem) in dežju lahko pojavijo ožigi.

V nasadih breskev in nektarin lahko proti breskovi kodravosti uporabite: CUPRABLAU Z 35 WP (3 kg/ha), CUPRABLAU Z ULTRA WP (1,8 kg/ha), NORDOX 75 WG (2 kg/ha) ali BIOTIP BAKROV FUNGICID PLUS (1% konc.).

Za zaščito marelic pridejo proti listni luknjičavosti koščičarjev v poštev pripravki: CUPRABLAU Z 35 WP (2 kg/ha), CHAMPION 50 WG (2-3 kg/ha), BADGE WG (3,5 kg/ha).

Za kvalitetnejši nanos uporabite večjo količino vode (priporočena količina je od 350 do 700 l/ha). Pozorni bodite na tehniko škropljenja in zaščitite tudi vrhove dreves.

Nanos opravite, ko ne bo vetra!

Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.


Datum objave obvestila: 23.03.2018 13:42
Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Objavil/a: BAJEC Domen
Pripravil: Domen Bajec
Seznam registriranih FFS